Back

ⓘ Škola medziľudských vzťahov
                                     

ⓘ Škola medziludských vzťahov

Škola ludských vzťahov alebo human relations alebo hnutie ludských vzťahov alebo teória ludských vzťahov je teória riadenia alebo koncepcia riadenia, ktorá sa zakladá na téze, že človek je spoločenský tvor, ktorého povaha je nezlučitelná s nútenou reglementáciou jeho práce. Sleduje zefektívnenie riadenia, bola inšpirovaná výsledkami dlhoročných výskumov E. Maya. Druhým zakladatelom bol G. Friemann. Vznikla ako hnutie proti taylorizmu. Obsahom je orientácia na motívy, priania, záujmy a hodnoty pracovníkov, zvyšovanie produktivity práce dobrými vzťahmi, priaznivou sociálnou klímou, zlepšením pracovných podmienok a uvolnením priestoru pre vlastnú aktivitu pracovníkov.

Podla tejto školy je jednou z hlavných úloh riadenia je vytváranie zdravej sociálnej a psychologickej klímy na pracoviskách a vytváranie takých organizačných štruktúr riadenia, ktoré povedú k prekonávaniu divergencie cielov medzi formálnou organizáciou a neformálnymi štruktúrami vnútri organizácie.

                                     
  • sa zameriava na rozvoj tvorivých schopností, citového vývinu a medziludských vzťahov duševne, telesne alebo sociálne narušených jedincov. Termín v podobnom
  • skôr prevažuje názor, že mestská anonymita a strata ludskosti v medziludských vzťahov nie je zďaleka tak desivá, ako sa domnieval Wirth. Predstava o
  • komplikovaných medziludských vzťahov vychádzajúcich zo sporu medzi generáciami. Príbeh dôchodcu Benčíka, ktorému zostane jediný nepoškvrnený vzťah - s verným
  • prostredníctvom ktorej sprítomnil dieťaťu zložitý proces medziludských a spoločenských vzťahov Najpresvedčivejšie to urobil v próze Ježkovci, ktorá vychádzala
  • Kládli dôraz na krajinnú prezentáciu. V realizme autori objavujú medziludské vzťahy Jamesove postavy len zriedka niečo konajú, všetko, čo sa v ich živote
  • jednotlivých postáv, pretože si uvedomuje nesmiernu zložitosť súčasnosti, medziludských vzťahov i konfliktov, ktoré z nich vyplývajú... Jedným z rozporov, čo sa
  • proti zneužívaniu detí a sexuálnej kriminalite, v kultivácii medziludských a partnerských vzťahov a v neposlednej rade tolerancii k sexuálnym menšinám. Početné
  • prírodu všíma človeka modernej civilizácie, mapuje najmä problematiku medziludských vzťahov a pocity odcudzenosti súčasníka. Jeho poézia spája osobné a nadosobné
  • čoraz presnejšiu a zložitejšiu predstavu o každodennom živote, medziludských vzťahov trestnom práve, štátoprávnom usporiadaní a vzťahu k nemoslimskému
  • od Paula Ricoeura. V roku 1979 získal doktorát z filozofie prácou Medziludské vzťahy vo filozofií Levinasa, ktorá bola ocenená zlatou medailou Svätého

Users also searched:

...
...
...