Back

ⓘ Ľudské telo
                                               

Jazyk

Jazyk môže označovať: časť ludského alebo živočíšneho tela, pozri jazyk orgán nástroj na slovnú komunikáciu, napríklad slovenský jazyk, pozri jazyk jazykoveda nástroj na komunikáciu s počítačom, pozri programovací jazyk všeobecný pojem v informatike, pozri formálny jazyk

                                               

Rameno

Rameno môže byť: termín z matematiky, pozri rameno matematika postranné koryto rieky, pozri riečne rameno časť tela niektorých živočíchov, pozri rameno zviera časť ludského tela, pozri rameno anatómia človeka v astronómii: skrátene špirálové rameno

                                               

Meridián

Meridián môže byť: v perimetrii: sústava polárnych súradníc pre zorné pole, pozri meridián perimetria v astronómii: maximálna kružnica prechádzajúca na nebeskej sfére pólom a zenitom miesta pozorovania, pozri meridián astronómia v geografii: poludník vo východných filozofiách a medicíne: dráha životnej energie ludského tela, pozri meridián dráha energie

                                               

Dekontaminácia

Dekontaminácia je očistenie osôb, predmetov a vzduchu od jedovatých látok, odmorenie; odstraňovanie mikróbov z ludského alebo zvieracieho tela a z okolitého prostredia. - odstránenie nežiaduceho znečistenia surovín, prostredia, zariadení a výrobkov.

                                               

Umelá hibernácia

Umelá hibernácia môže byť: v kryonike: zmrazenie ludského tela s cielom udržať ho bez zmeny na dlhé obdobie, pozri umelá hibernácia kryonika v lekárstve: umelé podchladenie celého tela alebo jeho časti pri niektorých lekárskych zákrokoch najmä operáciách, ťažkých poraneniach alebo infekciách, pozri umelá hibernácia medicína

                                               

Anatómia (rozlišovacia stránka)

Anatómia môže byť: vedný odbor skúmajúci stavebnú štruktúru organizmov, pozri anatómia anatómia človeka špecificky v medicíne anatómia zdravého, normálneho ludského organizmu oproti patologickej anatómii, ktorá študuje chorobné zmeny v organizme, synonymum: normálna anatómia, pozri normálna anatómia knižne: vnútorná štruktúra, vzťahy, stavba niečoho, analýza napr. anatómia zločinu tvar, stavba a štruktúra rastlinného, živočíšneho alebo ludského tela, jeho častí a orgánov

Ľudské telo
                                     

ⓘ Ľudské telo

Ľudské telo alebo telo človeka je jednotný súbor orgánov a orgánových sústav tvoriacich ludský organizmus.

Telo človeka sa skladá z hlavy, krku, trupu a končatín. Z iného hladiska pozostáva z anatomických sústav oporná, tráviaca atď.

Ľudské telo skúma predovšetkým anatómia človeka a somatológia.

                                     
  • taurínu eliminovaná a telo nedokáže produkovať taurín v dostatočnom množstve. Taurín je obsiahnutý vo vitálnych funkciách ludského tela Taurín sa správa
  • je koža identická s pojmom krycia sústava Koža je orgán pokrývajúci ludské telo Jej povrch je približne 1, 5 až 2 m². Má vela rôznych funkcií - ochrannú
  • Marie Curiovou za objav rádioaktivity. 1 Bq je velmi malé množstvo. Ľudské telo má priemernú aktivitu 9 000 Bq asi 100 Bq na kg Táto aktivita pochádza
  • Približne od 700 C je tepelné žiarenie vo vlnových dĺžkach viditelných pre ludské oko. Farby prechádzajú od tmavého žiaru cez tmavo červenú, červenú, po
  • syndrómu inzulín zabezpečuje v tele stabilnú koncentráciu glukózy v krvi. Keď úroveň glukózy v krvi klesne pod určitú hladinu, telo začne využívať ako zdroj
  • Plastinácia je unikátna konzervačná metóda, ktorou možno preparovať celé ludské telo alebo jeho jednotlivé časti. Túto metódu vyvinul a nechal si ju aj patentovať
  • kódované esenciálne glukoplastické i ketoplastické aminokyseliny tzn. že ludské telo si ju nevie samo vyrobiť V čistom stave je to biela kryštalická látka
  • ako dvojník. Opakom Ka bolo Ba, ktoré predstavovalo schránku pre Ka ludské telo Mŕtvy boli balzamovaní, aby sa Ka mohlo vrátiť do svojho Ba. Julian
  • čuch hmat parasympatický systém sympatický systém Regulácia interakcií ludského tela s vonkajším i vnútorným prostredím prostredníctvom nervových impulzov

Users also searched:

ludske telo organy, ludske telo pedia, ludské telo - unikátny obrazový sprievodca,

...
...
...