Back

ⓘ Trup (časť tela)
Trup (časť tela)
                                     

ⓘ Trup (časť tela)

Trup je:

 • u článkonožcov: tagmy nesúce končatiny, okrem hlavy, resp. v užšom zmysle len telo bez hlavy u tých článkonožcov, kde sa telo nedelí na hlavu-hruď-zadoček, ale len na hlavu a trup
 • u chordátov vrátane človeka: a) telo okrem hlavy, krku, končatín a chvosta, t. j. hlavná časť tela obsahujúca vnútornosti, b) zriedkavo: telo okrem končatín t.j. vrátane hlavy a krku
 • u chytadlovcov, polochordátov a ostnatokožcov: metasoma

Podobný je zriedkavý termín kmeň tela, ktorý znamená buď trup vo vyššie uvedenom význame a) alebo trup vo vyššie uvedenom význame b) prípadne vo význame b okrem hlavy)

                                     

1. Trup človeka

Delenie trupu človeka a podobne aj stavovcov, definovaného ako telo okrem hlavy, krku a končatín, závisí od toho ako je definované brucho t. j. najmä či brucho zahŕňa aj dutinu malej panvy – porov. brucho stavovce) a od toho, či sa chrbát uvádza ako súčasť ostatných častí trupu alebo ako samostatná časť a či chrbát zahŕňa bedrá alebo nie. Podla toho teda možno v literature nájsť takéto delenia trupu:

 • hrudník t.j. bez chrbáta - brucho t.j. vrátane panvy a bedier
                                     
 • rohaté dinosaury sa tvarom tela navzájom výrazne neodlišovali, Pachyrhinosaurus disponoval všetkými základnými znakmi tela zástupcov Ceratopsia: mal krátky
 • Korpus môže byť: v niektorých kontextoch synonymum pre telo trup teleso, zbor, súbor v jazykovede ohraničený súbor jazykových výpovedí zaznamenaných
 • brušnobrvky ich telo je ešte nezretelne diferencované na hlavu, trup a nohu. Lezú po dne pomocou obrveného políčka v prednej časti tela kontinuita s Turbellaria
 • Nestor kea žije na severe a juhu západnej časti južného ostrova Nového Zélandu. Obýva najmä pohoria. Hlava krk a trup je hnedo sfarbený. Vrchné krídla sú zelené
 • temenných kostí. Tento golier chránil najzranitelnejšie miesta na tele zvieraťa, šiju a krk. Trup bol krátky, okrúhly a v lopatkách dosahoval výšku približne
 • výšky 5 metrov. Krk, ktorý spravidla nosil vo vodorovnej línii s chvostom a trupom nemohol vztýčiť smerom od pliec dohora, iba do strán. Dlhočizný chvost
 • 12 mm. Chitínový pancier je sfarbený dohneda, len na trupe sa nachádza, na okrajoch žlté sfarbenie. Telo je dosť ploché. Na dlhých krovkách sa nachádza niekolko
 • lebky a chrbtice, dolnú časť tela mala ochrnutú. Vesna visela prednou polovicou tela von z vraku, pod bezvládnym telom ďalšieho člena posádky zrejme
 • na dlhší čas. Krk titanosaurov býva niekedy zobrazovaný v jednej línii s trupom Takto ho síce najčastejšie nosili počas chôdze, je však pravdepodobné
 • elektrický prístroj. Platná zásahová plocha je pri flerete trup pri korde celé telo a pri šabli časť tela od pása nahor pozri obrázky Fleretom a kordom môže

Users also searched:

co je trup, svaly trupu, trup člověka, trup krizovka, trup tela,

...
...
...