Back

ⓘ Ľudské práva
                                               

Podanie

Podanie môže byť: v umení: spôsob stvárnenia v práve: písomné alebo ústne predloženie akéhokolvek prejavu úradu, aby bol predmetom úradného konania, pozri podanie právo výsledok tradovania, zachovanie tradíciou teda bez písomného záznamu v sieťových hrách: uvedenie lopty do hry, pozri podanie sieťové hry všeobecne: zmena polohy predmetu pomocou pohybu ludskej ruky alebo zmena polohy samotnej ruky tak, aby sa spojila s inou rukou v medicíne: spôsob aplikovania lieku

Ľudské práva
                                     

ⓘ Ľudské práva

Ľudské práva sú dané práva, ktoré prislúchajú každému človeku od narodenia. V minulosti boli tieto práva priznávané iba vládcom a šlachte, zatial čo obyčajným luďom len v malej miere, prípadne boli celkom upierané. Medzi základné ludské práva patrí napríklad právo na život, osobnú slobodu a bezpečnosť, slobodu prejavu, svedomia, spolčovania, právo zhromažďovania a iné.

Sú to univerzálne práva všetkých ludských bytostí, nezávislé od jurisdikcie alebo iných faktorov ako sú etnický pôvod, národnosť, náboženstvo, pohlavie a pod. Myšlienka ludských práv pochádza z filozofických myšlienok a konceptov prirodzených práv formovaných hlavne počas doby osvietenstva.

Ako je evidentné zo Všeobecnej deklarácie ludských práv, sú ludské práva, prinajmenšom v povojnovom období, konceptualizované na základoch ludskej dôstojnosti a ponechávajú si svoj univerzálny charakter.

Existencia, opodstatnenosť a obsah ludských práv sú neustálym predmetom diskusie filozofických a politických vied. Z právneho hladiska sú ludské práva zakotvené v medzinárodných zákonoch a dohodách, ako aj vo vnútroštátnych zákonoch mnohých krajín. Pre mnohých ludí však teória ludských práv ide nad rámec zákona a tvorí morálnu základňu pre reguláciu súčasného geopolitického poriadku. Pre nich znamenajú aj demokratické ideály.

Ľudské práva boli deklarované viacerými významnými dokumentmi:

 • Deklaráciou práv človeka a občana
 • Listinou základných práv a slobôd
 • Medzinárodným paktom o občianskych a politických právach
 • Deklaráciou práv dieťaťa z 1959
 • dokumentom Habeas Corpus Act
 • Všeobecnou deklaráciou ludských práv
 • Európskym dohovorom o ochrane ludských práv a základných slobôd
                                     
 • Hmotné právo stanovuje, aké práva a povinnosti komu patria. Procesné právo popisuje procedúry, ktoré sa používajú pre uplatnenie hmotného práva Medzinárodné
 • bojujú za ludské práva a slobody. Každoročne sa odovzdáva okolo 10. decembra, čím si Parlament pripomína podpis Všeobecnej deklarácie ludských práv členmi
 • výkonom svojho vlastníckeho práva poškodzovať ludské zdravie, životné prostredie či kultúrne pamiatky. Obsahom vlastníckeho práva je takzvaná triáda oprávnení
 • teritoriality práva monizmom práva v určitom čase na určitom území platí len jedno právo špecifická forma práva záväzné je len to právo tie právne predpisy
 • ktorým je ústava. Prameňmi trestného práva sú aj medzinárodná zmluva, predovšetkým dohovory na ochranu ludských práv a dohovory zabezpečujúce imunitu, ďalej
 • 2017, Šen - jang bol čínsky literárny kritik, historik, aktivista za ludské práva a politický väzeň. Od roku 2003 pôsobil ako predseda nezávislého čínskeho
 • parlamentných cyklov 1998 - 2009 bol predsedom výboru pre ludské práva NR SR. Odborné prednášky o ludských a menšinových právach na viacerých medzinárodných a
 • mimovládna organizácia s cielom presadzovať ludské práva zakotvené vo Všeobecnej deklarácii ludských práv a iných medzinárodných štandardoch. Kampane
 • slovenský sudca. V rokoch 2004  2015 bol sudcom Európskeho súdu pre ludské práva v Štrasburgu zvoleným za Slovensko, následne pôsobil ako sudca Najvyššieho
 • všetko, čo je rozdielne od osoby a slúži potrebe ludí pričom ale ludské telo, časti ludského tela ani živé zvieratá sa v českom Obč. zákonníku explicitne

Users also searched:

demokracia a ludské práva v krízových situáciách, ludske prava priklady, medzinárodné ludské práva, moje ludské práva, základné ludské práva,

...
...
...