Back

ⓘ Magnetická rezonancia
                                     

ⓘ Magnetická rezonancia

Magnetická rezonancia je vo všeobecnosti fyzikálny úkaz pri ktorom sú jadrá alebo elektróny v silnom a konštantnom magnetickom poli vystavené slabému oscilujúcemu magnetickému polu/rádiofrekvenčným pulzom a odpovedajú vytvorením elektromagnetického signálu s frekvenciou charakteristickou pre tú ktorú časticu/jadro. Dochádza k nemu počas rezonancie, kedy je frekvencia oscilácie totožná s vnútornou frekvenciou častice. Tá závisí od sily statického magnetického pola, chemického prostredia a magnetických vlastností samotnej častice. Jej význam v poslednom čase stúpol vďaka pratickým aplikáciám tohoto javu do viacerých oblastí. Do povedomia širokej verejnosti sa dostala najmä využitím v medicíne, kde tento fyzikálny princíp využívajú prístroje na 2D alebo 3D zobrazovanie častí ludského tela.

V súčasnosti poznáme viac druhov magnetickej rezonancie MR, či už magnetických momentov elektrónov, alebo magnetických momentov jadra atómu. MR sa využíva vo fyzikálnom, chemickom a biologickom výskume.

                                     

1. Jav magnetickej rezonancie

Správanie sa častice s magnetickým momentom v stave rezonancie popisujú zložité matematicko-fyzikálne rovnice vlastnosti rotujúcej sústavy, rovnice netlmeného harmonického pohybu a pod. Zjednodušene možno jav magnetickej rezonancie vysvetliť na príklade elektrónovej paramagnetickej rezonancie. Vychádzajúc z planetárneho modelu atómu, elektrón obiehajúci okolo jadra vytvára vo svojom okolí magnetické pole, teda má orbitálny magnetický moment. Správanie sa častice vytvárajúcej svojim pohybom magnetický moment možno prirovnať ku správaniu sa telesa rotujúceho okolo svojej osi gyroskopu, ktoré má moment hybnosti, v gravitačnom poli. Prirovnanie pomáha preklenúť bariéru v pochopení správania sa mikročastice riadi sa zákonmi kvantovej mechaniky, použijúc opis správania sa dobre známeho telesa z makrosveta napr. detská hračka vĺčik.

                                     
 • magnetickou rezonanciou zámky na dvere reproduktory a slúchadlá elektrické motory elektrické generátory a veterné turbíny hračky hlavne magnetické gulôčky
 • a atómami a spektroskopiou. Zaoberal sa kombináciou optickej a magnetickej rezonancie vyvinul techniku optického pumpovania Jeho práca viedla ku kompletizácii
 • vzácne až 1 cm, vekom sa rozširujú. Ich význam spočíva v tom, že môžu byť zamenené za patologické ložiská pri zobrazovaní mozgu magnetickou rezonanciou
 • v ktorých sa uplatňuje magnetické pole a jeho pôsobenie na hmotu. Železo obsahuje milióny maličkých magnetov, magnetických dipólov. V nemagnetickej
 • jadrovej magnetickej rezonancii NMR a elektrónovej paramagnetickej rezonancii EPR Študoval vlastnosti polypropylénových vláken tak magnetickými 1966
 • Liečba je takmer výlučne chirurgická, s dobrou prognózou. VYMAZAL, Jozef. Magnetická rezonance nervové soustavy, radiologické a klinické aspekty I. Mozkové
 • no v tejto indikácii ju už prakticky úplne nahradilo vyšetrenie magnetickou rezonanciou Vzhladom na pomerne vysokú radiačnú záťaž sa hladajú cesty, ako
 • stavov tohto orgánu za pomoci röntgenového žiarenia, ultrazvuku a magnetickej rezonancie Pre kvalitné vyšetrenie pečene je nevyhnutné použitie helikálnej
 • hyperintenzné ložiská drobné krvácania, pre adenomyózu typické Magnetická rezonancia dokáže odlíšiť difúznu od ložiskovej adenomyózy, i ložiskovú adenomyózu
 • ultrasonografia USG počítačová tomografia CT a zobrazovanie magnetickou rezonanciou MRI Takisto dochádza k spájaniu týchto metód s metódami nukleárnej
 • genu corporis callosi 8. až 12. mesiac života  pri zobrazení magnetickou rezonanciou je dokončená myelinizácia v T1 váženom obraze Bližšie informácie

Users also searched:

magnetická rezonancia cena, magnetická rezonancia chrbtice, magneticka rezonancia diskusia, nasledky magnetickej rezonancie,

...
...
...