Back

ⓘ Badenská kultúra
Badenská kultúra
                                     

ⓘ Badenská kultúra

Badenská kultúra bola kultúra v strednej Európe cca 2800 pred Kr. až 2200 pred Kr. podla staršieho datovania resp. 3600/3500/3400 – 2900/2800 pred Kr. podla novšieho datovania v južnom Nemecku, Česku, dolnom Rakúsku, na Slovensku, Maďarsku, južnom Polsku, Chorvátsku, Srbsku a Macedónsku.

Jej jadro bolo a vznikla na Slovensku bolerázska skupina ako zmes domácich lengyelská kultúra a balkánsko-anatólskych prvkov.

Pomenovaná je podla jaskyne Königshöhle v rakúskom Badene.

Charakteristická je pre ňu výzdoba nazývaná kanelúra plytký žliabok.

Rozlišujú sa rôzne geografické skupiny, napr. v Maďarsku: skupiny Viss, Ózd-Piliny, Uny, Kostolac, v Rakúsku Ossarn a podobne.

Náleziská mimo Slovenska:

 • Nemecko: okres Deggendorf, Bad Buchau, okres Straubing-Bogen, Aiterhofen, Kirchfeld BA I
 • Rakúsko: Baden – Königshöhle, Jennyberg pri Mödlingu, Zillingtal, Ossarn, Leobersdorf
 • Maďarsko: Fertőrákos, Sopronkohida, Szigetszentmárton, Budakalász, Balatonboglar, Pilsimarot-Basaharc, Hodmesővasarhely-Kotacpart
 • Morava: Hlinsko
                                     

1. Slovensko

Chronologické delenie:

 • neskorá badenská kultúra
 • Baden II až Baden? IV = klasická badenská kultúra podla staršieho datovania 2600 – 2200 pred Kr.; podla novšieho datovania 3300/3200 pred Kr. – 2900/2800 pred Kr. – delí sa na dva podstupne
 • Baden I = bolerázska skupina = raná badenská kultúra podla staršieho datovania: 2800 – 2600 pred Kr.; podla novšieho datovania 3600/3400 – 3300/3200 pred Kr. – delí sa na dve fázy

V tomto období je opäť po dlhšom čase osídlené takmer celé Slovensko a opäť sa po dlhšom čase resp. prakticky prvý raz v praveku na celom Slovensku vyskytuje jedna spoločná kultúra. Dôvodom kultúrneho zjednotenia je pravdepodobne väčšie používanie vozov so záprahmi dokumentujú to hlinené modely, ktoré zvýšilo mobilitu obyvatelstva.

V období bolerázskej skupiny má keramika má často motív tzv. rybej kosti alebo cikcakovitý ornament a poháriky majú pásikovité uchá čiastočne vybiehajúce nad okraj. Používajú sa vo velkom medené výrobky, ale aj štiepaná aj brúsená industria. Sídliská sú prevažne výšinné opevnené Bratislava, Devín alebo nížinné Nitriansky Hrádok – Vysoký breh, Žlkovce. Domy boli asi zrubovej konštrukcie. Hroby boli s kostrovým rítom aj žiarovým rítom, ale zachovali sa len ojedinelé hroby, nie pohrebiská. Bežne sa už používali kone a vozy so záprahmi. Bolerázska skupina je na východnom Slovensku slabo zastúpená a vyššie oblasti Slovenska ešte zostávali neosídlené.

V období klasickej bádenskej kultúry je keramika tmavej farby žliabkovaná alebo leštená, typické sú džbány a poháriky s vysokým uchom a kanelovanou spodnou časťou, ako aj velké dvojdielne misy. Opäť sa po dlhšej prestávke osídlili aj vyššie položené oblasti Slovenska. Dokonca sa centrá prednostne stavali ako mocné opevnené ekonomické aj mocenské sídla na vyvýšeninách. Ďalej sa rozšíril chov dobytka a oviec, spracovávanie vlny. Velkosť kovových výrobkov sa zmenšila, pravdepodobne preto, lebo sa minuli povrchové nerastné ložiská. Na rozvinutú textilnú výrobu poukazujú hlinené prasleny záťaž na vreteno a cievky na navíjanie nití. Pochovávalo sa prakticky akýmkolvek spôsobom. Dokladmi kultu sú ploché štylizované idoly Šarovce, závesky z hliny v tvare sekier, drobná zoomorfná plastika. Špecifické sú 4 pohrebiská v údolí Slanej z toho dve na Slovensku Gemer a Včelince, ostatné v Maďarsku, kde popol mŕtvych ukladali do nádob v tvare ludského tela tzv. sovích váz, ktoré sa vymykajú z badenskej kultúry a najbližšie paralely majú v Tróji.

                                     
 • črepov, potvrdzujúcich prítomnosť ludí kultúry s lineárnou keramikou, lengyelskej kultúry a bádenskej kultúry Medzi vzácne nálezy patria črepy a nátepná
 • Schelklingen je mesto v krajinskom okrese Alb - Donau v spolkovej krajine Bádensko - Württembersko v Nemecku. Mesto má 7 113 obyvatelov a rozlohu 75, 24 km²
 • kopca bolo využité aj v neskorej dobe kamennej, svedčia o tom nálezy badenskej kultúry Protohistorické osídlenie dokladajú spony a keramika z doby laténskej
 • pozri Rust Burgenland mesto v Nemecku v Bádensko - Württembersku v okrese Ortenau, pozri Rust Bádensko - Württembersko názov mesta El Cerrito v Spojených
 • lengyelskej kultúry Z tohoto obdobia pochádza aj soška Hrádockej Venuše. V neskoršom období bol Zámeček dôležitým kultovým miestom ludí badenskej kultúry V krátkom
 • verejnoprávna inštitúcia, ktorá funguje v nemeckých spolkových krajinách Bádensko - Württembersko a Porýnie - Falcko. Jej úlohou je tvorba verejnoprávneho vysielania
 • Laupheim je mesto v krajinskom okrese Biberach v spolkovej krajine Bádensko - Württembersko v Nemecku. Mesto má 19 279 obyvatelov a rozlohu 61, 78 km². Mesto
 • novokantovstva sa tradične rozlišujú dva hlavné prúdy: Marburská škola a Bádenská škola. Charakteristickým znakom novokantovstva je záujem o vedecko - teoretické
 • Riedlingen je mesto v krajinskom okrese Biberach v spolkovej krajine Bádensko - Württembersko v Nemecku. Mesto má 10 351 obyvatelov a rozlohu 64, 97 km².
 • želiezovskej kultúry Obdobie enolitu neskorá kamenná doba je zase doložené hrobovým nálezom kanelovanej keramiky, ktorá je dôkazom badenskej kultúry Z ďalších

Users also searched:

doba bronzova depoty, doba bronzová projekt, neolit pestovanie,

...
...
...