Back

ⓘ Sociolingvistika a frazeológia




                                     

ⓘ Sociolingvistika a frazeológia

Sociolingvistika a frazeológia je frazeológia stručne a výstižne vyjadruje charakteristické životné situácie, ludské vzťahy, správanie, duševné stavy a pod. Je prejavom spoločenskej zhody v názoroch na hodnotení človeka a životného prostredia. Týmto spôsobom je spojená so sociolingvistikou, ktorá sa zaoberá sociálnymi aspektmi fungovania jazyka, vzťahom medzi jazykom a spoločnosťou a pod. Vo frazeológii by išlo napríklad o skúmanie štandardných a neštandardných prvkov, etického a neetického, o vzťah spoločenských skupín k frazémam, k ich používaniu.

                                     
  • Sociálna balada - Sociálna diferencia frazém - Sociálny akcent - Sociolingvistika a frazeológia - Sociologický obzor - Sofi Oksanenová - Sofie Podlipská - Sofokles
  • etnolingvistika a jazykový zemepis matematická lingvistika neurolingvistika psycholingvistika sociolingvistika skúma vzťah spoločnosti a jazyka. lingvokulrológia

Users also searched:

jazykoveda, pragmalingvistika, psycholingvistika,

...
...
...