Back

ⓘ Kultúra
                                               

Monokultúra

Monokultúra môže byť: v polnohospodárstve: pozri monokultúra polnohospodárstvo v mikrobiológii: čistá kultúra mikroorganizmov z jednej bunky, pozri monokultúra mikroorganizmy

                                               

Štefan Nemanja

Svätý Štefan Nemanja – † 13. február 1199/1200, Chilandar, Athos) bolo srbské knieža od polovice 60. rokoch 12. storočia do roku 1196. Pravoslávnou cirkvou je uctievaný ako svätý. Jeho sviatok slávia pravoslávni Srbi 13. februára. Nemanja zjednotil rozdrobené srbské panstvá a založil stredoveký srbský štát. Napriek spojenectvu s Benátkami a Uhorskom, ako aj početným bojom s Byzanciou však nedokázal získať úplnú nezávislosť od moci byzantských cisárov. Pochádzal zrejme z rodu dukljanskych zetských vládcov a sám bol zakladatelom dynastie Nemanjićovcov, ktorá vládla v Srbsku do roku 1371. Poč ...

                                               

Múzeum Slovenského národného povstania

Múzeum Slovenského národného povstania je celoštátne špecializované múzeum. Múzeum je príspevkovou organizáciou v zriaďovatelskej pôsobnosti Ministerstva kultúry. Sídli v Banskej Bystrici. Riaditelom múzea je od roku 2006 Stanislav Mičev.

                                               

Viliam Turčány

PhDr. Viliam Turčány, CSc., Dr. h. c. bol slovenský básnik, prekladatel, spisovatel a literárny vedec. Vo svojom diele vydal 16 básnických zbierok, do modernej slovenčiny prebásnil Proglas a prekladal najmä antickú a taliansku renesančnú literatúru.

                                     

ⓘ Kultúra

Kultúra môže byť:

 • všeobecne
 • umenie a/alebo vzdelanosť vôbec
 • súbor výkonov/čŕt nejakej komunity, považovaných luďmi všeobecne za prejav "vyššej" vyvinutosti ludí napr. ludská kultúra
 • analogické výkony/črty u jednotlivcov, v ich prejavoch, správaní či činnostiach; civilizovanosť; kultivovanosť
 • všeobecne: súbor čŕt charakterizujúcich určitú skupinu ludí: pozri kultúra spoločenské vedy
 • v spoločenských vedách
 • v archeológii špecificky: archeologická kultúra
 • určitý typ kmeňa mikróba pochádzajúci z jedného mikróba alebo viacerých mikróbov toho istého druhu, pozri Kultúra kmeň mikróba
 • plánovité pestovanie rastlín, mikroorganizmov a podobne, alebo výsledok tejto činnosti, pozri kultúra biológia
 • v biológii
 • názov časopisu
                                     
 • Otomanská kultúra alebo otomansko - fűzesabonský komplex v Maďarsku chápaná ako dve sukcesívne kultúry otomanská kultúra a fűzesabonská kultúra bola kultúra v
 • Severopanónska kultúra alebo severopanónska kultúra s inkrustovanou keramikou alebo vesprémska kultúra bola kultúra z druhej polovice staršej bronzovej
 • Čakanská kultúra alebo čačianska kultúra bola kultúra cca 1250  1000 pred Kr. teda v mladej bronzovej dobe na juhozápadnom Slovensku východne od Váhu
 • Badarijská kultúra iné názvy: badárijská kultúra badárska kultúra badarien, Badárí bola hornoegyptská eneolitická archeologická kultúra v rokoch
 • Halštatská kultúra je hlavná archeologická kultúra halštatskej doby. Bola rozšírená ca v rokoch 700 až 400 pred Kr. od východného Francúzska na západe
 • Nagádska kultúra alebo nakádska kultúra alebo Nagáda Nakáda je posledná eneolitská kultúra Horného Egypta pred začiatkom dynastického obdobia. Pomenovaná
 • Zarubinská kultúra alebo zarubinecká kultúra je archeologická kultúra obdobia železnej doby charakteristická pre druhú polovicu 1. tisícročia pred Kr.  1
 • 145272 17.109562 Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky medzi 1. júlom 2010 a 31. októbrom 2010 Ministerstvo kultúry a cestovného ruchu Slovenskej
 • Lužická kultúra alebo presnejšie lužický kultúrny komplex alebo staršie kultúra lužických popolnicových polí bol kultúrny komplex strednej bronzovej doby

Users also searched:

časopis kultúra, funkcie kultúry,

...
...
...