Back

ⓘ Asertívne právo
                                     

ⓘ Asertívne právo

Asertívne právo je každé z desiatich základných asertívnych práv, ktoré sformuloval autor Manuel J. Smith. Tieto práva sa vyučujú ako súčasť rozvoja osobnosti na odstránenie neasertívneho, manipulatívneho správania z medziludskej komunikácie.

Asertivita je popri agresivite a pasivite tretí spôsob medziludského správania. Je pre všetkých zúčastnených výhodnejšia než manipulatívnosť a jej zaradenie do komunikačnej výbavy vyplýva aj z priaznivej spätnej väzby.

Asertívne práva vyplývajú z práva každého človeka rešpektovať jeho ludskú dôstojnosť, slobodu a právo mať svoj názor a slobodne sa rozhodovať.

                                     

1. Desať základných asertívnych práv

Desať základných asertívnych práv formuloval M. Smith v knihe Keď poviem nie, cítim sa previnilo.

 • Právo povedať je mi to jedno.
 • Právo robiť chyby - a byť za ne zodpovedný.
 • Právo robiť nelogické rozhodnutia.
 • Právo sám posúdiť mieru zodpovednosti za riešenie problémov ostatných ludí.
 • Právo zmeniť názor.
 • Právo povedať ja neviem.
 • Právo byť nezávislý od dobrej vôle a mienky iných.
 • Právo povedať ja nerozumiem.
 • Právo sám posudzovať svoje vlastné správanie, myšlienky a emócie a byť za ne sám zodpovedný.
 • Právo neponúkať žiadne výhovorky, ani ospravedlnenia vysvetlujúce svoje správanie.

Asertívne práva slúžia ako prostriedok na ochranu práv a dôstojnosti jednotlivca v prípade manipulácie. I keď samy o sebe nie sú návodom na správanie, sú filozofickým základom asertívnych komunikačných techník, ktoré vedú k priamej, otvorenej a slobodnej komunikácii, k zachovaniu si sebaúcty a pôsobia kontramanipulatívne.

                                     
 • prepožičaná Ridenhouerova cena za odvahu ako uznanie za to, že odvážne a asertívne vyjadruje pravdu o klimatickej zmene, a to aj v dobe, kedy sa ho Bushova

Users also searched:

asertívne správanie príklady,

...
...
...