Back

ⓘ Ženské práva
                                               

Osoba

Osoba môže byť: človek ako indivíduum, pozri človek a indivíduum človek z hladiska vonkajších/telesných vlastností napr. ženská osoba v práve: subjekt práv človek/indivíduum ako nositel istej funkcie, práva a podobne postava umeleckého diela v gramatike: gramatická kategória, synonymum: gramatická osoba, pozri osoba gramatická kategória v psychológii: vonkajšie prejavy vnútornej podstaty duševného života, ktoré nemusia byť autentické, neautentická osobnosť vo filozofii a teológii: pozri osoba filozofia

                                               

Zoznam rekordov britskej monarchie

Tento zoznam rekordov britskej monarchie obsahuje zoznam rôznych štatistických rekordov týkajúcich sa monarchie Spojeného královstva a jej predchodcov.

Ženské práva
                                     

ⓘ Ženské práva

Ženské práva sú ludské práva žien a dievčat, chápané ako integrálna, nescudzitelná a neoddelitelná súčasť univerzálnych ludských práv. Medzi témy súvisiace s ženskými právami zvyčajne patria aj požiadavky na možnosť slobodného rozhodnutia, možnosť pracovať za primeranú odmenu, vlastnícke práva, možnosť vzdelávať sa, slúžiť v armáde a ďalšie. Napriek tomu, že všetky tieto uvedené práva možno považovať za univerzálne ludské práva, označenie ženské práva sa používa v prípade, keď sú upierané ženám alebo sa naplnenia týchto práv dožadujú ženy. Aj keď vo vyspelých krajinách majú ženy rovnaké práva ako muži, pre vela krajín to ešte neplatí.

                                     

1. 17. a 18. storočie

Pod vplyvom prebiehajúcich sociálnych zmien si mnohé ženy začali uvedomovať vlastné nerovnoprávne postavenie v spoločnosti. Od koloniálnych čias mali slobodné ženy v mnohom rovnaké práva ako muži, hoci zvyk si vyžadoval, aby sa zavčasu vydali. Po vstupe do manželstva ženy v očiach zákona takpovediac stratili vlastnú identitu. Nemali právo voliť a ich vzdelanie sa v 17. a 18. storočí obmedzovalo zväčša na čítanie, písanie, hudbu, tanec a ručné práce.

Mary Wollstonecraftová, jedna z najdôležitejších spisovateliek v čase osvietenstva napísala v roku 1792 knihu "Obhajoba ženských práv", v ktorej požadovala rovnoprávnosť žien, hlavne právo dievčat na vzdelanie. Autorka je považovaná za jednu zo zakladateliek v tej dobe vznikajúceho ženského hnutia. Vo Švédsku podobnú úlohu plnila Hedviga Charlotta Nordenflychtová. Súčasne v holandskom Middelburgu v roku 1785 vznikla prvá vedecká spoločnosť pre ženy pomenovaná "Natuurkundig Genootschap der Dames" Ženská spoločnosť pre prírodné vedy, ktorá fungovala až do roku 1887.

                                     

2. Štyridsiate roky

V štyridsiatych rokoch sa sformovala skupina žien, ktorá sa stala základom prvého hnutia za ženské práva. Na čele tejto skupiny stála Elizabeth Cady Stantonová. Roku 1848 Cady Stantonová a Lucretia Mottová, ďalšia bojovníčka za ženské práva, zorganizovali v Seneca Falls v štáte New York prvý zjazd žien v svetovej histórii. Delegátky spísali deklaráciu, v ktorej žiadali rovnosť s mužmi pred zákonom, právo voliť a rovnaké príležitosti na vzdelanie a prácu.

V tom istom roku Ernestine Rosová, pôvodom z Polska, pomohla v štáte New York presadiť schválenie zákona, ktorý dovoloval vydatým ženám rozhodovať o svojom majetku. Zákon o majetku vydatých žien ako jeden z prvých svojho druhu v krajine podnietil zákonodarné orgány ďalších štátov, aby prijali podobné zákony.

                                     

3. Národná asociácia za volebné právo žien NWSA

Roku 1869 Rosová spoločne s Elizabeth Cady Stantonovou a ďalšou vedúcou aktivistkou za ženské práva Susan B. Anthonyovou založili Národnú asociáciu za volebné právo žien NWSA, ktorá presadzovala prijatie ústavného dodatku o volebnom práve žien. Spomínané dve ženy sa stali najhorlivejšími bojovníčkami za práva žien. O ich partnerskom vzťahu sa Cady Stantonová vyjadrila takto: "Ja som kula šípy bleskov a ona ich metala."

                                     

4. Referencie

  • Cincotta, Howard, ed. United States. United States Information Agency. Amerických dejín. Vienna: USIA Regional Program Office
Táto príručka je publikáciou vlády USA preto je volne prístupná na verejnej doméne v Spojených štátoch amerických pozri 17 U.S.C. 105. Túto prácu preložila p. Jarmila Cihová. P. Cihová súhlasila s uverejnením materiálov na webovej stránke Wikipedia a s ich archiváciou permissions-sk wikimedia.org
                                     
  • Theatre of Tragedy, Lake of Tears Paradise Lost a Anathema využívali ženské vokály, no nórska Theatre of Tragedy bola prvá gotická metalová kapela so
  • 1992 Jeannette Rankinová 1880 - 1973 politička, bojovníčka za ženské práva a mierová aktivistka, prvá žena zvolená do Kongresu USA David Lynch
  • plúca telesná kondícia športovci majú väčšie plúca alebo pohlavie ženské plúca sú o 20 25 menšie než mužské Plúca cicavcov majú špongiovitú
  • len rád alebo rehola, je spoločnosť, v ktorej členovia podla vlastného práva skladajú verejné doživotné, alebo dočasné sluby a žijú bratský život v spoločenstve
  • obyvatelov Juliette Adamová 1836  1936 spisovatelka a bojovníčka za ženské práva Piotr Slonimski 1893  1944 biológ a genetik Jean Bottéro 1914 
  • táto krajina ešte nehostila ani ženský alebo mužský turnaj. Turnaj usporiada srbský profesionálny hráč Novak Doković. Práva na turnaj odkúpil od holandského
  • Viktóriou Azarenkovou. Premiérové víťazstvo na turnajoch Grand Slam v ženskej dvojhre získala Bieloruska Viktória Azarenková, ktorá vo finále zdolala
  • aktivistkou za ženské práva v Tunisku. V roku 1968 sa zúčastnila demonštrácie za legalizáciu rozvodov. Je tiež aktivistkou za ženské práva v Tunisku a velvyslankyňou
  • nesmeli v takomto veku štartovať v seniorských súťažiach. Porušené autorské práva Petra Breinera Na OH sa pri odovzdávaní medailí hrali štátne hymny, ktoré

Users also searched:

...
...
...