Back

ⓘ Anatómia človeka
                                               

Hemisféra

Hemisféra alebo pologula môže byť: v geometrii: polovica gule, pozri pologula geometria v geografii: polovica zemegule, pozri pologula Zem, severná pologula, južná pologula, západná hemisféra, východná hemisféra v anatómii: polovica koncového mozgu stavovcov u človeka aj mozočku, pozri hemisféra anatómia

                                               

Vnútornosť

Vnútornosť môže byť: vlastnosť byť vnútri vlastnosť vzťahovať sa na vnútro aj v zmysle duša zastarano: vnútro, mysel týkanie sa podstaty, pozri podstata vlastnosť vzťahovať sa len na istý štát či podobný celok Vnútornosti sú vnútorné orgány človeka alebo zvieraťa, pozri orgán anatómia.

                                               

Anus

Anus alebo riť môže byť v anatómii: ritný otvor nepresne: ritný kanál u človeka aj: ritný kanál+ritný otvor+ oblasť kože v okolí ritného otvora Riť môže byť neodborne: zadok, zadná sedacia časť tela celý konečník

Anatómia človeka
                                     

ⓘ Anatómia človeka

Anatómia človeka alebo antropotómia alebo teloveda je časťou všeobecnej anatómie. Skúma stavbu orgánov a orgánových sústav ludského tela. Ľudské telo, tak ako ostatné živočíšne telá, je tvorené anatomickými sústavami, tie sú tvorené orgánmi. Orgány sú tvorené tkanivami, ktoré sa skladajú z jednotlivých buniek a nebunkových štruktúr. Tkanivá skúma histológia, bunky zase cytológia.

Anatómia skúma štruktúry zdravého ludského tela, preto sa tiež niekedy označuje aj ako "normálna" anatómia. Patologickými zmenami ludského tela sa zaoberá patologická anatómia.

                                     

1. Pododbory anatómie človeka

 • histológia - študuje tkanivá
 • makroskopická anatómia - venuje sa štúdiu štruktúr viditelných volným okom
 • mikroskopická anatómia - venuje sa štúdiu mikroskopických štruktúr
 • cytológia - študuje bunky
 • praktická anatómia - tiež tzv. "úžitková" anatómia, anatómia pre všeobecné medicínske účely
 • Systémová systematická anatómia - zaoberá sa štúdiom jednotlivých systémov, resp. sústav ludského tela, ako napr. nervový systém, tráviaca sústava a pod.
 • Topografická regionálna anatómia - zaoberá sa anatómiou určitej časti ludského tela, napr. ruky, krku a pod.
 • klinická anatómia - napr. rádiologická anatómia - zaoberá sa štúdiom anatómie, viditelnej pri jednotlivých rádiologických zobrazovacích metódach; chirurgická anatómia - študuje chirurgické prístupy, a pod.
 • komparatívna porovnávacia anatómia - skôr odbor všeobecnej anatómie; zaoberá sa stavbou tela jednotlivých druhov živočíchov a jej vzájomným porovnávaním
 • antropologická porovnávacia anatómia - študuje stavbu tela a jej rozdiely vo velkých populáciách; jej zmeny v čase a priestore
 • Patologická anatómia - zaoberá sa zmenami štruktúry mikroskopickými i makroskopickými spojenými s chorobami.
 • Embryológia - zaoberá sa vývojom ludského zárodku
 • plastická, resp. umelecká anatómia - študuje proporcie ludského tela, jeho vzhlad a zmeny v pokoji a pri pohybe

Anatómia sa venuje štúdiu a popisu makroskopických častí ludského tela. Ja preto základom väčšiny ďalších teoretických i praktických odborov medicíny, s ktorými sa vo väčšej či menšej miere prelína. Z tých najdôležitejších treba spomenúť:

 • na orgánovej a systémovej úrovni - chirurgia, rádiológia, vnútorné lekárstvo
 • na bunkovej až tkanivovej úrovni - histológia, patologická anatómia, cytológia, hematológia
 • na molekulárnej a bunkovej úrovni - biochémia, molekulárna biológia, genetika, farmakológia

Aj zaradenie do jednotlivých úrovní nie je striktné a väčšina medicínskych odborov využíva poznatky alebo sa venuje oblastiam od úrovne molekúl až po orgánové systémy. Vzájomné medziodborové prelínanie často velmi výrazné je bežné a z hladiska praktickej i teoretickej medicíny mimoriadne významné.

                                     

2. Výskum

Najčastejším a zároveň najstarším spôsobom štúdia anatómie je pitva. V súčasnosti anatómia využíva pri výskume aj rôzne zobrazovacie techniky s využitím rtg žiarenia, ultrazvuku i techník magnetickej rezonancie. Pri štúdiu drobných a mikroskopických detailov bežne používa lupu a mikroskop. Keďže stavba ludského tela je úzko spätá z jeho funkciou, anatómia má velmi blízko k fyziológii.

                                     
 • Chrbát môže byť: v biológii a anatómii u stavovcov vrátane človeka zadná časť celého trupu, u človeka niekedy v užšom zmysle len zadná časť hrudníka
 • iné názvy: neurokranium, neodborne mozgovňa lat. neurocranium je v anatómii človeka jeden z dvoch funkčných celkov lebky cranium druhým je tvárová časť
 • Morfológia a anatómia rýb sa zaoberá vonkajšou a vnútornou stavbou tela rýb. Ryby tvoria skupinu živých organizmov, ktoré sú svojím tvarom tela, stavbou
 • prostredia optimálneho pre život človeka Najzákladnejším špecifickým znakom medicíny je to, že predmetom jej skúmania je človek v zdraví i chorobe. Príznačným
 • 1993. 822 s. ISBN 80 - 85584 - 12 - 3. S. 491. BOROVANSKÝ, L.: Sústavná anatómia človeka I. 2. vydanie. Martin: Osveta, 1988. s. 124 - 127 Extremitäten. In: STÖCKER
 • dôrazom na vonkajšiu podobu, pozri organizmus, živá bytosť a napr. telo človeka vo filozofii a náboženstve: pozri telo filozofia v joge: pozri telo joga
 • prejavu kineziológia pohybový systém človeka vo vzťahu k pohybu Aplikované prírodovedné oblasti: funkčná anatómia fyziológia pohybových cvičení biomechanika
 • Kostra nohy človeka je súčasťou kostry dolnej končatiny a tvoria ju kosti: kosti nohy lat. ossa pedis kosti priehlavkové - tarzálne lat. ossa tarsi
 • najvýznamnejších kníh o anatómii De Humanis Corporis Fabrica. Je považovaný za zakladatela novodobej vedy o anatómii človeka Narodil sa v Bruseli, ktorý
 • Pokožka alebo epiderma najmä na tvári človeka aj pleť lat. epidermis je horná vrstva kože. Je to epitel. U bezstavovcov a nemertínov koža pozostáva
 • priťahovačov. femur. In: Slovník cudzích slov akademický Topografická anatómia ludského tela stehno. In: Ottuv slovník naučný stehno. In: Malá československá

Users also searched:

anatómia človeka pre nelekárske študijné programy pdf, anatómia človeka, anatomia ludskeho tela, svaly človeka,

...
...
...