Back

ⓘ Karl Jaspers
Karl Jaspers
                                     

ⓘ Karl Jaspers

Ak sa náš život nemá rozplynúť a stratiť, musí byť v nejakom poriadku. Vo svojej každodennosti musí byť nesený nejakým všeobjímajúcim, musí dosiahnuť súlad práce, naplnenia a výnimočných okamihov, aby sa tak v opakovaní prehlboval. Potom bude totiž život, odvíjajúci sa v činnosti stále rovnakého konania, preniknutý istým naladením, vďaka ktorému bude vedieť, že má zmysel. Vo vedomí sveta i seba samých sme akoby chránení, nachádzame svoju pôdu v dejinách, do ktorých patríme, sme chránení vo svojom vlastnom živote spomienkami a vernosťou.

Taký poriadok môže jednotlivec nájsť vo svete, v ktorom je skrytý, v cirkvi, ktorá formuje a oduševňuje velké kroky od narodenia až po smrť i každodenné maličkosti.

                                     
  • majú čistú, t. j. suchú, dušu, môžu plne poznať podstatu sveta. Pre Karla Jaspersa je človek vždy niečo viac, než to, čo o sebe objektívne a vedecky vie
  • Časť roku 1919 strávil na univerzite v Heidelbergu, kde sa zoznámil s Karlom Jaspersom a jeho prostredníctvom aj s dielom Maxa Webera, a časť roku 1920 vo
  • Chomsky, Nozick, Karl Popper, Kierkegaard, Jung, Searle, Michel Foucault, Hannah Arendtová, Karl Marx, Giovanni Gentile, Karl Jaspers Hayek, Bergson
  • vyjadrené v jazyku filozofie napr. Spenglerova, Toynbeeho, Berďajevova, Jaspersova Heideggerova Projekt Gutenberg obsahuje plné texty diel autora: Dostoyevsky
  • Deleuze, Jacques Derrida, Michel Foucault, Martin Heidegger, Iqbal, Karl Jaspers Ayn Rand, George Santayana, Jean - Paul Sartre, Leo Strauss, Oswald Spengler
  • stále mení. indeterminizmus: Svet je koleso rulety, hra Boha v kocky. Karl Jaspers Svet je ako celok nie je javom, pretože sme vnútri neho a nikdy nemáme
  • O iných významoch výrazu Boh pozri Boh rozlišovacia stránka Boh je termín, ktorý často označuje najvyššiu bytosť podla veriacich ludí je vládcom alebo

Users also searched:

karl jaspers filozofia, karl jaspers,

...
...
...