Back

ⓘ Teória spolupatričnosti
                                     

ⓘ Teória spolupatričnosti

Teória spolupatričnosti alebo afiliačná teória je motivačná teória, ktorá upozorňuje na motivačný význam sociálnych aspektov ludského správania. Jej autorom je americký psychológ Stanley Schachter.

Vychádza z ludskej potreby vyhladávať sociálne kontakty, ktorá sa najčastejšie uplatňuje medzi luďmi, ktorí majú niečo spoločné: majú spoločné názory, patria do rovnakej sociálnej skupiny, majú podobný životný štýl, či pracujú na jednom pracovisku.

Táto všeobecná ludská tendencia sa prejavuje posilnením konformného správania: jedinec získa motiváciu prispôsobiť svoje správanie a pracovný výkon sociálnym normám na pracovisku.

                                     
  • vyjednávaní so štátom pri dodržiavaní základnej idey ludskej pracovnej spolupatričnosti zastupujú záujmy svojich členov a súčasne sa podielajú aj na uskutočňovaní
  • Odmenou za príspevok rozvoju a pomoci vede vo svete je dobrý pocit spolupatričnosti väčšina projektov svoje výsledky buď zverejňuje alebo ide o globálne
  • Chetiti, Germáni, Peržania viedli k teórii že svastika bola pôvodne všeobecne indoeurópsky symbol. Táto teória pôvodne navrhnutá Schliemannom sa na
  • 20. stor. veda o etnose, resp. etnikách t. j. dôraz je na vedomí spolupatričnosti skupiny a naopak dôraz nie je na otázke etnografického špecifika najmä

Users also searched:

adler zmysel zivota, adlerovska teoria pdf, adlerovská teória, alfred adler, intervencie v individualnej psychologii,

...
...
...