Back

ⓘ Antropológia
                                               

Plemeno

Plemeno môže byť: v zootechnike: dostatočne početná skupina určitého druhu zvierat spoločného pôvodu, zhodných morfologických a úžitkových vlastností chovaná v určitých podmienkach a schopná prenášať svoje vlastnosti na potomstvo, synonymum: rasa, pozri plemeno chovatelstvo infrasubšpecifická kategória zahŕňajúca skupinu živočíchov spoločného pôvodu vyznačujúcich sa určitými charakteristickými dedičnými znakmi a vlastnosťami, ktorými sa líšia od ostatných príslušníkov druhu v biológii: forma existencie druhu v prírodnom prostredí, ktoré vyvolalo jej vznik všeobecne: rod, pokolenie, národ v ...

                                               

Sakralizácia

Sakralizácia môže byť: v medicíne: spojenie posledného piateho driekového stavca s križovou kosťou do jedného celku, pozri sakralizácia medicína v religionistike, antropológii a sociológii: sposvätnenie, obdarenie niečoho posvätnými vlastnosťami, mocou, autoritou, pozri sakralizácia sociálne vedy

                                               

Typologický model

Typologický model je model/prístup založený na typológii, napr.: v teológii: prístup založený na typológii náuke o predobraznosti, pozri pod typológia teológia vo frazeológii: typologický frazeologický model v antropológii: systém klasifikácie ludí na základe predpokladu, že ludí možno jednoznačne zaradiť do rás na základe vybraných vlastností ako sú farba kože, tvar vlasov a tvar tela, pozri typologický model rasy

Antropológia
                                     

ⓘ Antropológia

Antropológia je veda alebo súbor vied o človeku, a to presnejšie v týchto možných významoch:

 • kultúrna/sociálna/sociokultúrna antropológia v užšom zmysle
 • b) V širšom zmysle pojem antropológia zahŕňa to isté čo je uvedené v bode a) plus kultúrnu/sociálnu/sociokultúrnu antropológiu v širšom zmysle, ktorá zahŕňa disciplíny
 • sociálna antropológia v najužšom zmysle a špecifické smery antropológia práva a politická antropológia
 • kultúrna antropológia v najužšom zmysle, resp. etnológia, etnografia a folkloristika
 • častejšie významy
 • a) V užšom zmysle je antropológia buď len biologická antropológia, alebo biologická antropológia + filozofická antropológia + pedagogická antropológia + teologická antropológia + kybernetická antropológia
 • archeológia najmä v podobe archeologickej antropológie a prehistória
 • prípadne aj: psychologická antropológia
 • lingvistická antropológia
 • d) široký súbor disciplín, ktoré majú vzťah k človeku
 • c) filozofické učenie o človeku, o podstate jeho existencie a postavenia vo svete; je implicitnou súčasťou väčšiny filozofických systémov; v súčasnosti je predmetom najmä filozofickej antropológie
 • zriedkavejšie významy

Význam a) je v strednej Európe skôr starší pochádza z kontinentálnej Európy, význam b) je v strednej Európe skôr novší pochádza z USA a čiastočne Francúzska.

Najstaršími časťami antropológie sú de facto biologická antropológia fyzická antropológia a filozofická antropológia, ale ako vyslovene samostatná veda sa prvá samostatne vyčlenila biologická antropológia.

                                     
 • človeka je oblasť filozofického skúmania zameraného na človeka pozri filozofická antropológia FILIT zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.
 • predpokladajú unilaterálny pôvod od spoločného mýtického predka, pozri klan antropológia v biológii: skupiny niekedy až desiatok jedincov vytvárané niektorými
 • krátkohlavý človek, krátkolebý človek, krátkolebec, pozri brachycefalus antropológia Brachycephalus je rod žiab, pozri Brachycephalus žaba Homo brachycephalus
 • Toto je zoznam filozofických smerov: anarchizmus antropológia filozofická aristotelizmus atomizmus austromarxizmus averroizmus eleati evolučný emergentizmus
 • velmi sporné. Patrí sem najmä psychológia, sociológia, pedagogika, politológia, sociálna psychológia, antropológia humánna biológia, humánna medicína.
 • rodom klanom a kmeňom napríklad v starovekom Grécku pozri fratria antropológia v starovekom Ríme: organizačná jednotka, ktorá vznikla rozdelením pôvodného
 • filozofia v antropológii chuť, elán do života biologická, psychická energia ako výraz duševného a telesného zdravia, pozri energia antropológia v psychológii:
 • svojím konaním nadobúda možnosť ako zabezpečiť svoje prežitie. posthistoire Filozofická antropológia FILIT zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.
 • základným a aplikovaným výskumom v odboroch etnológia, kultúrna a sociálna antropológia a religionistika. Hlavným poslaním ústavu je skúmať človeka a jeho sociálne

Users also searched:

...
...
...