Back

ⓘ Telo (filozofia)
                                               

Organizmus

Organizmus môže byť: usporiadaný celok v biológii súbor orgánov celého tela, ústrojenstvo, pozri orgán anatómia živá bytosť, živý jedinec v biologickom zmysle, zastarano ústrojenec, pozri živá bytosť vo filozofii: pozri organizmus filozofia v architektúre: súčasný architektonický smer, pozri organizmus architektúra

                                     

ⓘ Telo (filozofia)

Telo je oživené, oduševnené teleso, ktoré sa vo filozofii, náboženstve atď. neraz exponuje v súvislosti s duchom alebo dušou. Konkrétne definície sa rôznia.

Podla Platóna je telo zložka človeka, ktorou človek prináleží vonkajšiemu svetu; väzenie duše, z ktorého duša sa stále túži vrátiť do čistého sveta ideí. Telo zaniká v čase. Cielom tela je to, čo je zmyslové. Telo podlieha pôsobeniu nestáleho javového sveta.

V stredoveku bolo telo odporným odevom duše Gregor Velký, príčina nerestí a zla. V 13. storočí sa postupne oslobodzuje a uplatňuje sa v lekárstve anatómia, hygiene kúpele a v umení akty. Pre feudálnu triedu vždy znamenalo nástroj fyzickej sily.

Z hladiska fenomenológie telo vystupuje jednak ako telo-objekt skúmaný biológiou, medicínou atď., ktorý podlieha vonkajškovosti a vecnému mechanizmu, rovnako ako vlastné telo, ktoré je konštitutívnou súčasťou mojej osobnosti, v ktorej tvorí stred vzťahovania referencie.

Podla J. Miltona je telo viditelný a zmyslový druh.

Podla A. Schopenhauera je telo zvonkajštená vôla. Ľudské telo – tak ako každá iná vec vo vesmíre – je materiálny predmet.

                                     

1. Externé odkazy

 • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.
                                     
 • praktickej filozofie a písmeno T ako symbol teoretickej filozofie Filozofia ako dáma sa tak stáva útechou, ktorá ho povzbudzuje veriť, že filozofia je láskou
 • uskutočnil úplnú recepciu aristotelizmu v arabskej filozofii preto nazývaný aj tretí Aristoteles Filozofia Ibn Sínú nadväzuje na aristotelovskú a novoplatónsku
 • ásany  fyzických cvičení pútajúcich telo k mysli cielom je uviesť protikladné sily organizmu do súladu uplatňuje sa zásada, že sa telo najprv musí zbaviť porúch
 • Nasledujúci zoznam slúži ako prehladný sprievodca základnými témami vo filozofii Filozofia gr. φιλοσοφία ako láska k múdrosti je štúdia hlavných, všeobecných
 • Legowicz, J.: Prehlad dejín filozofie Základy doxografie. Bratislava, Obzor 1972. 668. Látka - názory na ňu z FILITu. Slovník filozofia a prírodné vedy. Filozofické
 • rozdelil poznanie na vieru, teológiu a filozofiu. Nazdával sa, že len filozofia dospeje k čistej pravde, dodáva však, že toto poznanie nie je dostupné
 • Staroveká indická filozofia je prvá velká etapa vývinu indickej filozofie v ktorej sa zvykne vyčleňovať filozofia védskeho obdobia 15. storočie pred Kr
 • Leibniz Telo filozofia Telos Temná monáda Teodor Iljič Ojzerman Teodor Münz Theofrastos z Eresu Teologická filozofia Teoretická
 • Anamnéza z gréc.: rozpomínanie je vo filozofii rozpamätávanie sa, rozpomínanie sa. U Platóna sa slovom anamnéza alebo rozpamätávanie sa označuje
 • panenteista aj zaviedol tento výraz žiak Fichteho a Schellinga. Duch a telo stoja voči sebe v protiklade a vzájomne na seba pôsobia. Im nadriadeným celkom
                                               

Metensomatóza

Metensomatóza môže byť: v biológii: asimilácia prvkov tela alebo organizmu iným telom alebo organizmom vo filozofii najmä teozofii: prevtelovanie medzi viacerými životmi monády a podobne, pozri metensomatóza filozofia

Users also searched:

...
...
...