Back

ⓘ Ľudská komunikácia
                                     

ⓘ Ľudská komunikácia

Ľudská komunikácia je sprostredkovanie myšlienok, predstáv, informácii, zámerov druhým osobám.

Slovo komunikácia je latiského pôvodu - communicare, čo znamená informovať, oznamovať.

Ciel komunikácie je:

 • informovať
 • diskutovať
 • počúvať

Rozoznávajú sa dva druhy komunikácie:

 • verbálna komunikácia - prenos informácií, ktorý je realizovaný prostredníctvom reči, slov
 • neverbálna komunikácia - ostatné spôsoby komunikácie
                                     
 • organizačnej zmeny, v ktorej hrá dôležitú úlohu predvídanie, vízia, komunikácia a je potrebné prihliadať k organizačnému správaniu sa skupín, jednotlivcov
 • Marse. Oba rovery boli vypustené v roku 2003 a pristáli v roku 2004. Komunikácia s roverom Spirit bola zastavená 22. marca 2010. Rover Opportunity dorazil
 • dialektmi patriacimi do rovnakých skupín sú však schopní rozumieť si. Komunikácia medzi ludmi patriacimi do odlišných jazykových skupín nie je možná, iba
 • nepostavených stavbách. V hre je velmi dôležitá vzájomná koordinácia a komunikácia medzi skupinami hráčov, ktoré sa nazývajú cechy Hra bola spustená
 • hranicami zastavaného územia obce mimo dialnice, cesty, miestnej komunikácie účelovej komunikácie a vyznačenej cyklotrasy. Tieto obmedzenia sa nevzťahujú na
 • počítačovej vedy a príbuzných polí. Súčasný výskum sa venuje zlepšeniu komunikácie medzi človekom a počítačom a zefektívneniu spôsobov tvorby, použitia
 • redukovaná. V minulosti bol jej predmet mimoriadne široký, spravidla široký ako ludská skúsenosť sama. V súčasnosti po vymedzení špeciálnych vied z filozofie sa
 • trhu t. j. dlhodobé úvery a účasti pozri kapitálový trh v bežnej komunikácii aj: celkový majetok domácnosti, najmä ak má pomerne nezanedbatelnú hodnotu

Users also searched:

paralingvistická komunikácia,

...
...
...