Back

ⓘ Singularita
                                     

ⓘ Singularita

Singularita môže byť:

 • v matematike
 • singulárny bod diferenciálnych rovníc v komplexnej oblasti, pozri singulárny bod diferenciálne rovnice
 • pri vektorovom poli: singularita vektorové pole
 • pri analytickej funkcii: singulárny bod analytická funkcia
 • všeobecne: miesto, v ktorom matematický objekt vykazuje velkú zvláštnosť/nie je definovaný, pozri singularita matematika
 • skrátene gravitačná singularita miesto s nekonečným zakrivením matematickou singularitou časopriestorového kontinua, spravidla čierna diera, biela diera a červia diera)
 • vo fyzike
 • skrátene začiatočná singularita pri Velkom tresku
 • všeobecne: anomálne správanie fyzikálnej veličiny v určitom bode; nehomogenita bodového charakteru, pozri singularita anomálne správanie
 • v astrofyzike
 • v robotike: singularita robotika Za bod singularity v robotike sa považuje možnosť, že by sa ludské vedomie a ludský mozog nahradil elektronickým systémom.
 • skrátene technologická singularita teoretický bod vo vývoji vedeckej civilizácie, v ktorom sa technologický pokrok zrýchli do nekonečna a prevýši všetky predpovede
 • v meteorológii: relatívne pravidelná odchýlka od celkového trendu počasia počas roka, vyskytujúca sa okolo nejakého dátumu, synonymum: poveternostná singularita, pozri singularita počasie
                                     
 • narodený v Japonsku. Je známy predovšetkým vďaka práci v topológii, teórii singularít teórii uzlov, teórii katastrof a dynamických systémoch. Sir Christopher
 • kyberpunkové postupy a súvisiace témy ako nanotechnológia a technologická singularita stali jej bežnou súčasťou. Medzi autorov, ktorí sa pohybujú medzi hranicami
 • 2030 budú ludia schopní downloadovať svoj mozog do počítača. Zaoberá sa singularitou Kurzweil, Ray: The Age of Intelligent Machines. MIT Press, Cambridge
 • vyplýva v klasickej teórii z fenoménu kvantovania elektrického náboja a singularity Maxwellových rovnic v špecifických prípadoch. V prospech existencie magnetického
 • dlho, ale stále pomalšie a pomalšie ak je väčšia ako kritická, rozširovanie vesmíru zastane a vesmír sa začne zmršťovať, až znova skončí v singularite
 • kritickú hranicu a nastáva zrútenie sa hmoty samej do seba a vznikne singularita ktorá má vo svojom okolí tak zakrivený časopriestor, že ani svetlo neunikne
 • publikovaná poviedka The Boys vyšla v Interzone v r. 1987. Prvý román Singularity Sky vydalo nakladatelstvo Ace Books v r. 2003 a bol nominovaný na cenu
 • žiarenie a sila fantómovej energie ich roztrhá na kúsky. Konečným stavom je singularita keďže hustota tmavej energie a rýchlosť rozpínania bude nekonečná. Teória

Users also searched:

...
...
...