Back

ⓘ Emocionálna inteligencia
                                     

ⓘ Emocionálna inteligencia

Emocionálna inteligencia je schopnosť identifikovať, hodnotiť a kontrolovať svoje vlastné emócie, emócie druhých aj skupiny.

Existujú dva odlišné druhy inteligencie: emocionálna a racionálna IQ. Úspech v živote človeka závisí na obidvoch druhoch. Bez emocionálnej inteligencie nie je intelekt schopný využívať celý svoj potenciál.

Myšlienku Emocionálnej inteligencie ako prvý vyslovil Peter Salovey a John D. Mayer vo svojom článku "Emotional Intelligence" v roku 1990. Salovey rozlišuje 5 hlavných oblasti emocionálnej inteligencie:

 • Schopnosť motivovať sám seba. Zapojenie emócií do konania človeka je potrebné, lebo inak by nebol schopný sa dlhodobo sústrediť a stratil motiváciu.
 • Zvládanie emócií. Nakladať so svojimi citmi tak, aby zodpovedali situácií je schopnosť, ktorá má základ v rozvinutom sebauvedomení.
 • Znalosť vlastných emócií. Sebauvedomenie – vedomé rozpoznávanie citu v okamihu jeho vzniku – je jedným zo základných kameňov emocionálnej inteligencie.
 • Vnímavosť k emóciám iných ludí. Empatia je základná "ludská kvalita". Tiež táto vlastnosť sa s rastúcim emocionálnym sebauvedomením prehlbuje.
 • Umenie medziludských vzťahov. Či má človek uspokojivé medziludské vzťahy, závisí do značnej miery na tom, či je schopný vcítiť sa do emócií ostatných a prispôsobiť tomu svoje konanie.

Je jedno z verejných tajomstiev psychológie, že podla školského prospechu, podla IQ alebo podla výsledkov psychologických testov nie je možné navzdory popularite týchto hodnotení spolahlivo predpovedať úspech v živote. IQ prispieva k faktorom určujúcich úspech v živote len 20%. Zvyšných 80% tvoria ďalšie vplyvy. Podla niektorých štúdií vyplýva, že EQ má niekolko násobne väčší vplyv na úspech ako IQ.

                                     
 • básní. La belle dame sans merci je romantická balada 1820 Keatsova emocionálna romantická lyrika mala vplyv na výtvarnú školu anglických preraffaelistov
 • ludského života a kryonickou suspenziou. Extropia je podla Maxa Mora miera inteligencie systému, jeho informovanosti, energie, životaschopnosti, vitality, rôznorodosti
 • senzibilita intelektové charakteristiky vysoká inteligencia a kreativita emočné charakteristiky emocionálna zrelosť motivačná vyspelosť vnútorná motivácia
 • silní jedinci, hlavne pokial ide o chlapcov. Nie je to ale pravidlo, inteligencia niekedy môže fyzickú silu vyvážiť, keď je spojená s krutosťou. Neznamená
 • orgáne aj slovo kritikom odrodeného slovenského zemianstva a dedinskej inteligencie ktorá podla nich duševně spí, o vzdělání lidu se nestará a leda že
 • Optimista, idealista. Hodí sa tam, kde je potrebná vysoká sociálna a emočná inteligencia Wikicitáty Commons Wikicitáty ponúkajú citáty od alebo o Temperament
 • na psychologickú zložku príbehu, na sociálne podmienky postáv a ich emocionálny stav. Zmena v poézii v druhej vlne realizmu mala tiež svoje významnejšie

Users also searched:

emocionálna inteligencia definicia, emocionálna inteligencia kniha, emocionálna inteligencia prezentácia,

...
...
...