Back

ⓘ Árijská rasa




Árijská rasa
                                     

ⓘ Árijská rasa

Árijská rasa bola podla rasovej terminológie z obdobia sklonku 19. storočia až do polovice 20. storočia rasová skupina, ktorá zahŕňala ludí indoeurópskeho eurázijského pôvodu. Tento koncept vychádza z presvedčenia, že pôvodné skupiny, rozprávajúce indoeurópskymi jazykmi a ich potomkovia, do dnešných dní tvoria osobitnú rasovú skupinu, resp. podskupinu kaukazskej rasy.

Árijstvo sa vyvinulo ako rasová ideológia, ktorá prisudzovala práve árijskej rase nadradenosť, prezentuje ju ako panskú rasu. Pôvodne bol celý koncept árijskej rasy len neutrálnou etnolingvistickou klasifikáciou, ale od sklonku 19. storočia bol používaný predstavitelmi ideologicky motivovaného rasizmu a konceptu bielej nadradenosti, ako napríklad nacizmu a neonacizmu.

Spočiatku sa pod árijskou rasou rozumel podtyp europoidnej rasy známejší ako nordická rasa. Termín zaviedol Joseph Arthur de Gobineau vo svojom diele Úvaha o nerovnosti ludských rás 1855. Gobineau týmto termínom označil svetlovlasých a modrookých predstavitelov bielej rasy, ktorých pokladal za vyšší stupeň bielej rasy, teda i celého ludského rodu.

V odbornej literatúre sa termín prestal používať v polovici 20. storočia. Nesprávnosť termínu vyplýva zo zmiešania ligvistických a antropologických charakteristík, keďže v jazykovede sa árijskými jazykmi označujú indoiránske jazyky, ale v dobe vzniku pojmu indoeurópske jazyky vo všeobecnosti; avšak nositelia či už indoiránskych alebo indoeurópskych jazykov sa vo všeobecnosti nevyznačujú osobitými fyzickými charakteristikami a netvoria špecifickú rasu.

Tieto teórie, módne na prelome 19. a 20. storočia, neskôr tvorili základ nacistickej ideológie. Prarodinou árijcov Indoeurópanov je podla nich severná Európa, kde sa uchoval čistý árijský rasový typ, pričom obyvatelia ostatných krajín sú potomkami zmiešaných zväzkov medzi árijcami a domorodcami. Na základe toho sa odvodil záver o nadradenosti obyvatelov severnej Európy, ktorí sa javia najčistejšími a najdokonalejšími nositelmi árijského ducha ktorému pripisovali všetky úspechy európskej civilizácie.

Árijská rasa predstavovala protipól semitskej rase, najmä Židom, z čoho pochádza aj termín antisemitizmus. Semitskej rase boli pripisované árijskými teoretikmi nanajvýš záporné vlastnosti, čím v ich ponímaní predstavovali priamy opak árijskej rasy.

                                     

1. Etymológia

Slovo árijský pochádza zo sanskritského slova árja ktorého starší tvar bol pravdepodobne ária, ktoré znamenalo najprv pravdepodobne meno národa pozostávajúceho z uctievačov bohov brahmanov a neskôr znamenalo "ušlachtilý, z dobrej rodiny".

                                     
  • voči viacerým okolitým národom. Nacisti hlásali teóriu nadradenosti árijskej rasy teóriu nemeckého nadčloveka a zároveň boli proti všetkému, čo nebolo
  • prírodné liečitelstvo a homeopatiu. Bol fanatický rasista a presadzoval árijský mýtus o nadčloveku a nadradenosti nemeckého národa. Rasovú teóriu a eugeniku
  • okultistickej spoločnosti Thule bájny ostrov, z ktorého vraj vzišla árijská rasa ktorá inšpirovala NSDAP použitím svastiky, symbolov runového písma
  • malo poslúžiť na vytvorenie životného priestoru tzv. Lebensraum pre árijskú rasu. Zlikvidované mali byť aj fyzicky alebo mentálne postihnuté osoby
  • eugeniky Houstonom Stewartom Chamberlainom. Obaja hlásali nadradenosť árijskej rasy nad židovskou. Chamberlain sa v roku 1908 oženil s Wagnerovou dcérou
  • zameriavajúci sa na nacionalistické emócie a oslavujúci Hitlera a jeho teóriu árijskej rasy Napriek tomuto odsúdeniu sa film aj dnes premieta na filmových školách

Users also searched:

árijec význam, ch árijci,

...
...
...