Back

ⓘ Informačné správanie
                                     

ⓘ Informačné správanie

Informačné správanie je predstavované ako integrovaná ludská aktivita zameraná na hladanie významu informácií v komunikácii a riešení problémov. Vyplýva z adaptácie človeka na informačné prostredie.

Informačné správanie tvorí jadro súčasného výskumu informačnej vedy. Sú opísané viaceré dimenzie informačného správania ludí v elektronickom prostredí. Taktiež sú priblížené kognitívne a afektívne aspekty informačného správania a jeho prejavy v kontexte sociálnych sietí. Zjednodušené znázornenie súvisiacich pojmov informačné správanie človeka, vyhladávanie informácií a informačný prieskum si môžeme naznačiť na obrázku.Informačné správanie človeka je viacúrovňová integrovaná ludská aktivita vyplývajúca z adaptácie človeka na informačné prostredie. Obsahuje aktívne zložky cielené hladanie, formulovanie dotazov aj pasívne zložky napríklad sledovanie médií. Jeho základným cielom je hladanie zmyslu v rôznych komunikačných aktoch a interakciách. Skladá sa z neurofyziologickej, senzomotorickej, kognitívnej, emocionálnej a sociálnej zložky. Teda obsahuje pocity, myšlienky a činy ludí, ktorí spracúvajú informácie. Informačné správanie možno deliť podla rôzneho účelu spracovania informácií. Rozlišuje sa informačné správanie pri vyhladávaní informácií, informačné správanie pri organizovaní informácií, informačné správanie pri využívaní informácií, informačné správanie pri tvorbe informácií, informačné správanie pri posudzovaní relevancie informácií relevančné správanie a pod.

                                     

1. Vzťah informačného správania k informačným a komunikačným technológiám

Informačné správanie v elektronickom prostredí vyplýva zo vzťahov k informačným a komunikačným technológiám IKT. Skúmaním týchto vzťahov vznikla jedna z novších typológií používatelov. Boli rozdelení do troch kategórií:

 • Tretia kategória sú menej technologicky aktívni používatelia 49%, ktorí využívajú moderné technológie skôr okrajovo. Štyri skupiny v tretej kategórii sú neskúsení experimentátori, používatelia spokojní s málom funkcií, lahostajní, a ludia mimo siete 15% starších ludí. Táto kategorizácia dokazuje, že pri informačnom správaní v elektronickom prostredí nefunguje jednotný model. Problémom je včleňovanie technológií do života človeka.
 • Prvá kategória sú elitní používatelia IKT 31%. Obsahuje štyri skupiny velmi intenzívnych používatelov internetu a mobilných telefónov zapojených do používatelskej tvorby obsahu. Odlišujú sa najmä postojom pri hodnotení pozitív technologických funkcií. Tieto skupiny sú označené ako "všežravci", prepájači, bezduchí veteráni, podporovatelia produktivity. Intenzívni používatelia využívajú technológie na konzumáciu služieb a produktov rýchlym tempom. Technológie sú pre nich platformou na účasť participáciu a sebavyjadrenie.
 • Druhá kategória sú používatelia strednej cesty 20%. Obsahuje dve skupiny používatelov zameraných na využívanie technológií pri riešení úloh a komunikovaní. Jedna skupina je orientovaná na mobilnú komunikáciu a plne využíva všetky funkcie mobilných prístrojov. Druhá skupina predstavuje pripojených používatelov, ktorí však považujú neustále pripojenie za obťažovanie.
                                     

2. Problémy informačného správania mladých ludí v elektronickom prostredí

Prirodzenou vlastnosťou informačného správania je rozmanitosť. V internete dominuje horizontálne vyhladávanie informácií. Vyznačuje sa rýchlym prezeraním niekolkých zdrojov, preskakovaním medzi nimi a online prezeraním. Napriek tomu, že Google generácia je technologicky mimoriadne zručná, jej informačná gramotnosť sa nezlepšuje. Mladí ludia majú pri informačnom správaní v elektronickom prostredí tieto problémy:

 • vytváranie informačnú stratégie a hodnotenie informácie z hladiska relevancie a dôveryhodnosti.
 • pochopenie vlastných informačných potrieb
 • nedostatok hlbších informácií o fungovaní internetu mentálna mapa
                                     
 • manažment Organizačné správanie Finančné účtovníctvo Finančný manažment Manažérske rozhodovanie Manažérske účtovníctvo Manažment informačných systémov Modelovanie
 • pedagogička. V decembri 2015 sa stala dekankou Fakulty informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Je držitelka
 • Henry Mintzberg, profesor riadenia na McGillovej univerzite v Montreale. Informačné roly manažér vystupuje v role ako príjemca informácií - monitorovanie
 • vzniká, preto môže byť virtuálna architektúra považovaná za dôsledok informačného komunikačného a globalizačného boomu, ktorý môže v extrémnom prípade
 • môže prerásť až v deviantné správanie Stred medzi konformizmom a antikonformizmom tvorí nonkonformizmus. Je to správanie ktoré nie je konformizmom vôbec
 • Vzťahy medzi prvkami kybernetického systému a jeho okolím majú vždy informačný charakter. Kybernetický systém si môže udržať buď konštantný, vopred určený
 • pomenovaní a pravidiel o ich spájaní. Pomocou nich sa dajú vytvoriť rôznorodé informačné a esteticky bohaté texty. Rovnako bohatá je hudobná a svetelná sústava
 • opýtal svojho kamaráta neurofyziológa Artura Rosenbluetha, či takéto správanie bolo niekedy pozorované u ludí. Odpoveď bola kladná, u niektorých ludí

Users also searched:

...
...
...