Back

ⓘ Hybridná komunikácia
                                     

ⓘ Hybridná komunikácia

Hybridná komunikácia je druh komunikácie, pri ktorej sa využíva viacero komunikačných kanálov a ludských zmyslových orgánov. Využívajú sa pri nej rôzne kombinácie komunikačných činností - čítanie, písanie, rozprávanie či vedenie dialógu.

Hybridná komunikačná sieť zároveň reprezentuje taký komunikačný systém, ktorý je schopný prijímať a vysielať analógový aj digitálny signál.

Pojem hybridnej komunikácie takisto úzko súvisí s novými médiami. Okrem interaktivity a multimediálnosti je totiž jednou z hlavných charakteristík nových médií práve hybridnosť komunikácie, ktorá pomocou nich prebieha.

                                     

1. Vznik pojmu

Pojem hybridnej komunikácie vznikol v súvislosti s rozvojom elektronických médií a s rozvojom informačnej spoločnosti, pri ktorých sa počítač stáva sprostredkovatelom komunikácie. Súčasné elektronické médiá sú hybridnou formou spojenia medzi písanou a orálnou ústnou komunikáciou. V súčasnej dobe internetu klasická orálna komunikácia sama o sebe pomaly zaniká a vždy má svoju podporu aj v písomnej podobe.

                                     

2. Príklady hybridnej komunikácie

Príkladom hybridnej komunikácie môže byť šírenie osobného ústneho odporúčania v angličtine "word of mouth" pomocou sociálnych sietí. Ďalším príkladom je používanie mobilného telefónu, kde sa orálna komunikácia transformuje cez elektronické komunikačné kanály.

                                     
  • 0000: 0000: 0000: 0000: 0000: 0000: 874B: 2B34 alebo : : 874B: 2B34. Potom je zasa možné použiť hybridný zápis IPv4 - kompatibilnú adresu kedy by adresa bola : : 135.75.43.52. Použitie
  • hardvéru, vrátane x86 serverov a osobných počítačov. Mac OS X od Apple s hybridným jadrom odvodeným od NeXTSTEP, Mach a FreeBSD nahradil predchádzajúci ne - unixový
  • dát: Preklad do iných jazykov, Spracovanie reči, skracovanie URL... Komunikácia E - mail, Instant messaging, notifikácie... Vizuálne zobrazovanie dát:
  • významným problémom, bola vzdialenosť Koruny a problematická a zdĺhavá komunikácia medzi kolóniami a centrom v Madride a Lisabone. Napriek tomu prvá generácia
  • diagramy s tokom operácií sa podobajú na Stovepipes alebo Bowties alebo hybridným architektúram založené na presnej potrebe jednotlivých vrstiev. Dôležitou

Users also searched:

elektronická komunikácia,

...
...
...