Back

ⓘ Rasizmus
Rasizmus
                                     

ⓘ Rasizmus

Rasizmus je nevedecké učenie o nerovnosti ludských rás.

Ide o vieru, že rôzne skupiny ludí majú rôzne charakterové vlastnosti zodpovedajúce ich fyzickému vzhladu a že takto vnímané rasy sa dajú rozdeliť na nadradené a podradené. Môže tiež označovať predsudky, diskrimináciu alebo nevraživosť namierenú na iných ludí pre ich rozdielnu rasu alebo etnicitu. Moderné podoby rasizmu sú často založené na sociálnom ponímaní biologických rozdielov medzi luďmi. Tieto názory môžu nabrať podobu presvedčenia alebo konania jednotlivcov, ale aj politického systému ktorý kategorizuje ludí garantuje im rozdielne práva na základe domnelých zdielaných vlastností, schopností alebo charakteristík.

Aj keď sú koncepty rasy a etnicity v súčasnej sociálnej teórii považované za rozdielne, tieto dva pojmy majú dlhú históriu zamenitelnosti v staršej literatúre a aj v bežnom používaní. "Etnicita" sa často používa vo význame, ktorý je blízky pojmu "rasa": rozdelenie skupín ludí na základe vlastností ktoré sú považované za prirodzené pre danú skupinu napr. spoloční predkovia alebo správanie. Preto sú pojmy rasizmus alebo rasová diskriminácia často používané aj na opis diskriminácie na základe etnicity alebo kultúry, nezávisle od toho či sú tieto rozdiely považované za rasové. Podla Medzinárodného dohovoru o odstránení všetkých foriem rasovej diskriminácie Organizácie Spojených Národov, neexistuje rozdiel medzi rasovou a etnickou diskrimináciou. Dohovor ďalej hovorí o tom, že nadradenosť na základe rasovej diferenciácie je vedecky nepravdivá, morálne odsúdeniahodná, sociálne nespravodlivá a nebezpečná. Dohovor tiež deklaruje, že neexistuje ospravedlnenie pre rasovú diskrimináciu, či už v teórii alebo v praxi.

Rasizmus je relatívne nový koncept, ktorý sa dostal do popredia počas obdobia európskeho imperializmu, následného rozvoja kapitalizmu a najmä obchodu s otrokmi, ktorým sa často ospravedlňoval. Bol tiež hnacím motorom rasovej segregácie, najmä v Spojených štátoch amerických v 19. storočí a v prvej polovici 20. storočia a v Južnej Afrike počas apartheidu. Rasizmus z 19. a 20. storočia v západnej kultúre je dobre zdokumentovaný a poskytuje základ pre skúmanie rasizmu. Rasizmus zohrával úlohu v genocídach, ako je Holokaust alebo Arménska genocída, a taktiež v koloniálnych projektoch, vrátane kolonizácie Ameriky, Afriky a Ázie ako aj v Sovietskych deportáciách etnických menšín. Pôvodní obyvatelia často boli, a doteraz sú, objektom rasistických postojov.

                                     

1. Dejiny

Orientalista a diplomat Joseph Arthur de Gobineau 1816 – 1882 tvrdil, že miešanie rás vedie k neschopnosti udržať pokrok, pretože existujú tzv. vyššie a nižšie rasy. Najvyššou rasou je podla neho biela, najnižšou černošská, úpadok ludstva je spôsobený degeneráciou najvyššej rasy, podobné stanoviská zastával aj britský anatóm Robert Knox 1798 – 1862. Rozvinutie myšlienok Arthura de Gobineaua je možné nájsť v diele Základy XX. storočia, ktorého autorom je v Nemecku žijúci anglický spisovatel a filozof Houston Stewart Chamberlain 1855 – 1927. Ten označil za najvyššiu rasu národ nemecký – protipólom bola rasa židovská – a tvrdil, že medzi vyššími a nižšími národmi musí dôjsť ku konečnému zúčtovaniu.

Pokial prvá definícia rasizmu v Oxfordskom slovníku z roku 1936 bola, že "je to teória, ktorá tvrdí, že ludské vlastnosti a schopnosti sú určované rasou a že určité rasy sú nadradené" po 2. svetovej vojne získal konotácie spojené s rasovou diskrimináciou, rasovou nadradenosťou a zlými úmyslami. Dôvodom bola nacistická ideológia, ktorá považovala "rasu" za prirodzene danú politickú kategóriu.

                                     

2. Súčasnosť a kritika

Rasistická, fašistická a nacistická ideológia však nie je mŕtva ani dnes. Aj po roku 1945 sa niektoré štáty riadili Juhoafrická republika alebo riadia týmito myšlienkami Zimbabwe. Na konci 20. storočia sa objavil rad menších skupín a politických strán s rasistickými myšlienkami a ideológiami, ktoré sa udržujú a šíria po celom svete.

Podla konvencie OSN je rozlišovanie prevahy na základe rasy z vedeckého hladiska falošné, morálne odsúdeniahodné, sociálne nespravodlivé a nebezpečné, a neexistuje žiadny dôvod na rasovú diskrimináciu, kdekolvek, v teórii alebo v praxi.

                                     
 • Universal Records. Hlavnými témami viacerých skladieb albumu sú bezdomovci, rasizmus či Štrajk v Liverpoolskom prístave. Album bol prvým komerčným úspechom
 • Čiernych panterov definitívne odsúdilo čierny nacionalizmus ako čierny rasizmus a v súvislosti so svojou politikou sa začali viac zaoberať sociálnymi
 • sú o zneužívaní detí Daughter o kontrole zbraní Glorified G rasizme W.M.A. a o médiách Blood Názov Vs. je poctou post - punkovej kapele
 • systematickej stereotypizácie a diskriminácie ludí pre ich starobu, podobne ako sa rasizmus a sexizmus vzťahujú k farbe pleti a pohlaviu. Starí ludia sú kategorizovaní
 • od Cockney Rejects. Pôvodne oi nemal nič spoločného s neonacizmom a rasizmom Išlo o agresívny druh hudby, obsahoval aj útočné texty, vyzýval k násiliu
 • rozdelený do ôsmich kapitol: Nevesely, truchlivy, jsou ty vodní kraje, o rasizme vojne a politickej korektnosti Kde domov muj, komentáre o udalostiach
 • civilného obyvatelstva, politické represie a otvorená diskriminácia a rasizmus namierený proti domorodému indiánskemu obyvatelstvu preto priamo vyústil
 • dôsledku celoplošného vykorisťovania narastá v krajinách EÚ nacionalizmus, rasizmus a fašizmus. Z tohto dôvodu strana navrhuje EÚ zrušiť a na jej troskách
 • rozhodli podnietiť Nemcov afrického pôvodu, aby začali riešiť problémy s rasizmom Po tom, ako ich podporil známy nemecký rapper Torch, sa k projektu pridali
 • nezávislé vydavatelstvo Anti - Flag. V albume je spomenutých mnoho tém ako rasizmus korupcia, fašizmus, policajná brutalita a problémová mládež. V roku 2000
 • na skladby Neila Younga Southern Man a Alabama ktoré hlásia údajný rasizmus a pokrytectvo v zaobchádzaní s čiernymi luďmi na Juhu konkrétne v štáte

Users also searched:

...
...
...