Back

ⓘ Rasa (človek)
                                     

ⓘ Rasa (človek)

rasa je bio-kultúrna klasifikačná jednotka, ktorá prepája biologické znaky so sociálno-kultúrnymi znakmi. Neexistuje jednotná, všeobecne prijímaná odborná definícia rasy ani všeobecne prijímané kritériá, na základe ktorých by bolo možné ludské populácie zaradiť do rás. Rasy sa preto chápu ako "nejasné množiny" a preto si každý odborník vyberá, prikláňa sa alebo preferuje nejakú konkrétnu definíciu.

Rasa je zoskupenie ludí založené na zdielaných fyzických alebo sociálnych kvalitách do kategórií, ktoré sú spoločnosťou všeobecne považované za odlišné.

Základné rasy, tzv. velké rasy velké plemená sú:

 • negroidná rasa synonymá: čierna rasa, ekvatoriálna rasa
 • europoidná rasa
 • mongoloidná rasa synonymá: žltohnedá rasa, mongoloidi

Krížením rôznych rás vznikajú miešanci, ktorí sú normálne plodní, a tým dokazujú, že obe rodičovské rasy patria do rovnakého druhu Homo sapiens.

Rasa podla Taineho je vrodené a dedičné dispozície, ktoré si človek prináša so sebou na svet.

                                     

1. Etymológia

Pôvod slova rasa nie je úplne známy. V slovenčine sa vyskytuje od 19. storočia a bolo do nej prevzaté z francúzštiny race, ktorá toto slovo prevzala z taliančiny razza. Talianske slovo razza ale nemá jasný pôvod. Ďalšie hladanie pôvody je len v rovine hypotéz, pričom v súčasnosti možno identifikovať viac-menej dve ustálené hypotézy, ktoré možno označiť ža "grécko-latinskú" a "arabskú".

Zástancom "grécko-latinskej" hypotézy je napr. francúzsky spisovatel Albert Memmi, podla ktorého slovo pochádza z 15. storočia a vzniklo odvodením z latinského slova ratio "poriadok", usudzuje však, že jeho pôvod môže siahať ku gréckemu slovu ῥάδιξ radix, "korene".

                                     

2.1. Definícia Všeobecné slovníky a encyklopédie

Na tomto mieste uvádzame výber definícií slova rasa z rôznych jazykových aj všeobecno-náučných slovníkov a všeobecných encyklopédií, bez ich kritického zhodnotenia.

 • Malá encyklopédia Slovenska 1993: "nepodmiňují zpusobilost ruznych p. ke kult. rozvoji."
                                     

2.2. Definícia Rasistické definície rasy

Slovenský filozof Milan Hrabovský uvádza definíciu, ktorú expresívne označuje ako nenávistný význam rasy, pričom dodáva, že aktuálny vedecký výskum takéto chápanie rasy zásadne odmieta, a to vrátane vedcov, ktorí sa snažia obhájiť, že rasová klasifikácia má stále svoje opodstatnenie vo vedeckom výskume.

Na základe takéhoto vnímania rasy vznikajú rasové ideológie, ktoré opisujú spoločnosť výlučne cez určitú, vybranú rasovú klasifikáciu. Na základe toho ponúkajú vlastné doktríny a programy na rekonštrukciu spoločnosti, ktoré sú v prípade inštrumentalizácie a inštitucionalizácie takejto ideológie realizované vo forme diskriminácie až perzekúcie "škodlivých" alebo "menejcenných" rás napr. prostredníctvom genocídy a pod. Rasovú klasifikáciu tak využívajú na presadenie alebo ospravedlnenie sociálnej hierarchie na reprodukciu politickej, sociálnej a ekonomickej nerovnosti.

                                     
 • moci považuje za pozitívnu hodnotu. Človek je výsledkom evolúcie života ktorej biologický mechanizmus sa u človeka zastavil, ale evolúcia pokračuje smerom
 • zvanom Aden. Majú možnosť vybrať si z piatich rás Temný Elf, Trpaslík, Elf, Človek Ork alebo novej rasy zavedenej v novej rade Chaotic throne  Kamael
 • pôsobenia evolúcie sa ďalší nadprirodzený zásah stal nepotrebným. Ľudská rasa je súčasťou tohoto procesu a zdiela spoločného predka s velkými ludoopmi
 • slovami človek sa nemôže v úplnosti vyhovoriť na príčiny kauzálneho reťazca, ktoré spôsobili jeho nemravný čin. Sloboda tiež vyplýva z toho, že človek si je
 • bielej rasy nesie jeden gén kódujúci mutantnú formu proteínu CFTR. U týchto heterozygotov nie sú žiadne klinické prejavy ochorenia. Jeden človek z 2900
 • Bulwer - Lytton 1803 - 1873 ktorý napísal knihu The Coming Race Prichádzajúca rasa kde opisuje velmi vyspelú rasu v podzemí, kde sa náhodou dostal spolu s
 • prejavom kreatívnej schopnosti duše - jedna z foriem osvojovania si sveta človekom Je predmetom skúmania estetiky, umenovedy a filozofie umenia. Umenie môže
 • DNA. Nejde teda o posledného spoločného predka celého ludstva. Hociktorý človek môže nájsť spojítko k poslednému spoločnému predkovi cez niektorého zo svojich
 • pridaná nová rasa Pandaren. LEG V datadisku Legion bola pridaná nová možnosť Demon Huntera pre say Night elf a Blood Elf Aliancia Človek Human Trpaslík
 • cm v kohútiku, čím sa radí medzi stredne velké plemená. Stavba tela tejto rasy je robustná. Temeno a nos sú rovnakej dĺžky, ňufák je hranatý. Oči nesmú

Users also searched:

čierna rasa, ekvatoriálna rasa, europoidná rasa, negroidna rasa,

...
...
...