Back

ⓘ Egejská kultúra
Egejská kultúra
                                     

ⓘ Egejská kultúra

Egejská kultúra alebo egejská civilizácia alebo krétsko-mykénska kultúra je súhrnné označenie pre kultúry Egejskej oblasti v medenej a bronzovej dobe. Vyvíjala sa pod vplyvom vyspelých kultúr Ázie a Egypta.

                                     

1. Delenie chronologické

Orientačné pre celú egejskú kultúru

 • včasné obdobie cca 3300 – 2300/2000 pred Kr.: prevláda kykladská kultúra
 • neskoré obdobie cca 1600/1500 – 1100 pred Kr.: mykénska kultúra neskoroheladská kultúra, rozkvet bronzovej doby
 • stredné obdobie cca 2300/2000 – 1600/1500 pred Kr.: prevláda minojská kultúra, vznik písma, začiatok bronzovej doby

Podrobné

Heladská kultúra:

 • ranoheladská 2800 – 2100
 • neskoroheladská 1500 – 1100 = mykénska kultúra
 • strednoheladská 2100 – 1500

Minojská kultúra:

 • neskorominojská 1740/1550 – 1170/1100
 • ranominojská 3650/3100/3000 – 2160/2000/1925/1900
 • strednominojská 2160/2000/1925/1900 – 1740/1550

Kykladská kultúra:

 • Kastri = ranoheladská II a ranoheladská III cca 2500 – 2100
 • konvergencia so stredominojskou kultúrou cca po 2000
 • ranokykladská 3300 – 2000
                                     

2. Zdroj

 • minojská kultúra. In: NOVOTNÝ, Bohuslav, et al. Encyklopédia archeológie. 1. vyd. Bratislava: Obzor, 1986. 1032 s. S. 556 – 557.
 • egejská civilizácia. In: NOVOTNÝ, Bohuslav, et al. Encyklopédia archeológie. 1. vyd. Bratislava: Obzor, 1986. 1032 s. S. 217.
 • heladská kultúra. In: NOVOTNÝ, Bohuslav, et al. Encyklopédia archeológie. 1. vyd. Bratislava: Obzor, 1986. 1032 s. S. 312.
                                     
 • Tureckej ríše, zároveň významným strediskom gréckej kultúry Bola tu klasická orientálna kultúra ktorá teraz splývala s novou európskou módou. V meste
 • Efendi Efez Efezský koncil Efraimov prepísaný kódex Egbert Egejská kultúra Egid Berzevici Egid Lehotský Egon Bondy Egyptčina stará
 • zemetrasenie. V roku 164 pred Kr. sa Rodos stal súčasťou Rímskej ríše. Jeho kultúra však neupadla, naopak filozofická a rétorická škola sa tešila ešte väčšej
 • sa byť Turkami, ovládajú však aj gréčtinu. Kultúra gréckych Slovanov je rovnaká, ako aj severogrécka kultúra typické ludové tance sú Zaramo, Zaiko, Raiko
 • vytvárali spoločné kultúrne oblasti pozri: antické umenie staroveká kultúra umenie praveké umenie stredoveké umenie FILIT zdroj, z ktorého pôvodne
 • Indoeurópski Dóri zo severogréckej vysočiny prenikli na Peloponéz. Z oblasti Egejského mora a z pobrežia Malej Ázie napadli tzv. morské národy Sýriu, Palestínu

Users also searched:

...
...
...