Back

ⓘ Etnická antropológia
                                     

ⓘ Etnická antropológia

Etnická antropológia je časť antropológie v tradičnom európskom členení antropológie na antropológiu etnickú, antropológiu prehistorickú a antropológiu fyzickú.

Etnická antropológia skúma pôvod a vývoj ludských rás a následných etnických odlišností, podáva klasifikáciu antropologických typov vrátane vývinu ich rozšírenia.

Vzhladom na svoj záujem o ludské rasy analyzuje aj rôzne rasové teórie a problémy rasizmu.

                                     
  • politickou jednotkou, kultúrne či etnicky ohraničeným územím, snažila sa byť skôr trans - politická a trans - etnická Väčšina obyvatelstva bola vylúčená
  • väčšinovej spoločnosti Slovenska. V tomto smere vystupuje do popredia etnická funkcia kultúry ako súhrn etnodiferenciačných a etnointegračných vlastností
  • etnológ, judaista, vedúci vedecký pracovník Ústavu etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied v Bratislave, externý pedagóg na Filozofickej
  • skupinový egoistický názor o vyspelosti a kultúrnosti určitého národa alebo etnickej skupiny nad inými alebo dokonca nad všetkými ostatnými rozšírený najmä
  • Ruskej akadémie umení, Múzeum histórie Petrohradu, Etnografické múzeum antropológie a etnografie Petra Velkého atď. tiež viac ako 70 divadiel a mnoho knižníc
  • samozrejme rozprávať arvanitikou opäť povolené, no keďže nešlo o jazyk etnickej menšiny, rýchlo sa dobrovolne prestalo arvanítsky rozprávať. S tým súvisí
  • aspekty sociokultúrnej evolúcie. Začína sa formovanie prvých ludských etnických skupín v súčasnom slova zmysle. Pre pochopenie tohto procesu má velký
  • doma i v zahraničí na tému pastierske kultúry v Karpatoch a na Balkáne, etnický charakter valaskej kolonizácie a najmä monografia Tradičné ovčiarstvo na

Users also searched:

...
...
...