Back

ⓘ Teoretická antropológia
                                     

ⓘ Teoretická antropológia

Teoretická antropológia je základ jednotlivých antropologických disciplín a smerov. Vymedzuje vzťah medzi základnými antropologickými pojmami a kategóriami, študuje teórie a hypotézy a uskutočňuje všeobecnú analýzu metód a techník výskumu. Usiluje sa o integráciu súčasného antropologického poznania a o vytvorenie jednotnej teoretickej sústavy pre štúdium človeka a kultúry.

Osobitnú pozornosť venuje vymedzeniu vzťahov medzi jednotlivými úrovňami antropologických výskumov. O jej poznatky sa preto opierajú všetky antropologické výskumy, ktoré ju svojím vlastným vývojom spätne obplyvňujú a rozširujú.

Teoretická antropológia sa pestuje najmä ako akademická disciplína, opiera sa o vedecký výskum, akademickú výučbu a produkciu antropologických publikácií a filmov.

                                     
  • Ch - 2 s výstavbou budovy vedeckého parku Univerzity Komenského. Katedra antropológie Katedra botaniky Katedra fyziológie rastlín Katedra genetiky Katedra
  • pôvodné obyvatelstvo, archaickosť Antropológia gr. anthropos človek Je veda alebo súbor vied o človeku. Antropológia sa niekedy označuje ako empirická
  • Sociológia Teória a metodológia sociológie Odvetvové sociológie Sociálna antropológia aj pre historické vedy Sociálna práca Kulturológia Etnológia Bezpečnosť
  • Sociálna inteligencia. Európa, Bratislava. Kanovský M. 2011 Kognitívna antropológia I, II. Slovenská asociácia sociálnych antropológov, Bratislava. Rybár
  • ako v samotnej moderne. Tieto nové princípy vychádzajúce z antropológie ktorú teoreticky rozpracoval vo svojich dielach Claude Lévi - Strauss. Vedúcou
  • Kultúrny relativizmus je teoreticko - metodologický prístup v rámci výskumu kultúrnych javov, pri ktorom sa vychádza z predpokladu, že jednotlivé kultúry
  • kultúrach a je variovaný len rôznorodosťou jej pôvodu. Vedecké smery ako antropológia sociológia, história, etnológia, psychológia alebo filozofia, sa zaoberajú

Users also searched:

co je antropologia,

...
...
...