Back

ⓘ Zákon miery
                                               

Jazyky Číny

Čína sa vyznačuje rozmanitou a komplikovanou jazykovou situáciou. Obyvatelstvo Číny sa skladá z 56 oficiálne uznaných etník. Prevládajúca etnická skupina sa nazýva Chanovia a tí tvoria vyše 90% populácie. Chanovia hovoria vyše 2000 dialektami s rôznou mierou odlišnosti, ktoré sú oficiálne klasifikované ako variácie čínskeho jazyka. Ostatných 55 etnických menšín používa vyše 290 rôznych jazykov. Národným jazykom Čínskej ludovej republiky je spisovná čínština. Hlavnými cielmi čínskej jazykovej politiky je propagácia spoločného jazyka a jednotného písma.

                                     

ⓘ Zákon miery

Zákon miery sa týka skutočnosti, že každý jav sa vo svojom jestvovaní vyznačuje určitými hranicami. Bez hraníc by jav nebol tým, čím má byť. Keby jav prekročil túto hranicu, teda vytýčenú mieru, poprel by sám seba, stal by sa niečím iným, alebo by celkom zanikol. Všetko má svoju mieru, prírodné aj spoločenské javy. Mieru majú aj naše možnosti dosiahnuť isté ciele, mieru majú i medziludské vzťahy. Každý vek má svoje naplnenie. Miera je chvejúca sa os, ktorá dostredivo púta a cibrí všetky možnosti v prospech celku existujúceho do chvíle, kým jeho čas nevyprší.

                                     
  • hybnosti Zákon zachovania náboja Zákon zotrvačnosti Zákony zachovania Zákony žiarenia Zdeněk Juránek Zdroj elektrotechnika Zhmotnená miera Zisk
  • SNR schválila zákon č.104 1992 Zb., ktorý dopĺňal a menil pôvodný volebný zákon č.80 1990 Zb. Najväčšou zmenou novelizácie volebného zákona bolo zvýšenie
  • materializovanej miery Čiže pojem nezahŕňa len referenčné materializované miery napr. fyzický prototyp kilogramu ale aj použitie rôznych prirodzených mier resp
  • myšlienky boli pre vtedajšiu spoločnosť kacírske tým že sa snažil postaviť zákon mimo zákon vládu mimo moc a prezentoval ich ako základ na ktorom môže zlo budovať
  • zákonník, Zákon o živnostenskom podnikaní, ktoré upravujú: poistenie podnikatela záväzkové vzťahy hospodársku súťaž účtovníctvo podnikatela Zákon o dani
  • potenciálom a prúdom, dnes Ohmov zákon Zákony pre delenie prúdu v paralelnom obvode objav prisúdený Charlesovi Wheatstoneovi Zákon o úbytku zmeny elektrickej
  • vlajky mala modrá hviezda znamenať občianske cnosti a červená autoritu a zákon ktoré ich zabezpečujú. Vlajka vznikla roku 1903 oficiálne bola potvrdená

Users also searched:

§ 86 trestného zákona, novela trestného zákona 2020, vyhláška o metrológii, zákon o metrológii slov lex,

...
...
...