Back

ⓘ Behaviorizmus
                                     

ⓘ Behaviorizmus

Behaviorizmus je smer americkej psychológie 20. storočia, ktorý neuznáva vedomie ako predmet vedeckého výskumu a redukuje psychiku na rozličné formy správania, chápaného ako súhrn reakcií organizmu na stimuly vonkajšieho prostredia. Predmetom vedeckého skúmania by malo byť iba pozorovatelné, meratelné správanie organizmu.

Behaviorizmus vznikol začiatkom 20. stor. v USA zásluhou J. B. Watsona ako reakcia na psychológiu vedomia s jej hlavnou metódou - introspekciou.

Behaviorizmus dominoval v 30. - 50. rokoch najmä v USA, kde ovplyvnil napríklad sociológiu, pedagogiku a do istej miery aj lingvistiku. Filozoficky vychádzal z pozitivizmu, historicky bol reakciou na psychológiu opierajúcu sa o introspekciu.

Podla Koestlera sa behaviorizmus vo svojich názoroch na dušu podobá názoru, že zem je plochá. Behaviorizmus nahradil antropomorfný blud, ktorý pripisoval zvieratám ludské schopnosti a city, práve opačným bludom: upiera človeku všetky schopnosti, ktoré u nižších zvierat nenachádza. Nahradil pôvodný antropomorfný pohlad na krysu krysomorfným pohladom na človeka.

                                     
  • prechádza k logickému mysleniu a tvorí tak jednotný proces. Myslenie v behaviorizme je proces riešenia problémov. Myslenie je podla Hegela bytie. Myslenie
  • vysoká - Bedócia madagaskarská - Bedrovník anízový - Behavec plavý - Behaviorizmus - Beipiaosaurus - Belaňa tundrová - Belemnity - Belfrídský potok - Bellusaurus
  • materializmus alebo je existencia duše úplne popieraná ako napríklad v behaviorizme ktorý chápe ludský organizmus ako stroj a tzv. duševné procesy sú iba
  • prežívania a introspekcie za zmysluprázdny priestor. Tak si počínal najmä behaviorizmus ktorý chápal každé konanie človeka za nutný dôsledok konštelácie určitých
  • filozofickým kategóriám kauzalita a dobovým filozofickým a ideovým smerom behaviorizmus novopozitivizmus, psychoanalýza... Vyzdvihol význam umenia v ludskom
  • Ivan Petrovič Pavlov rus. Иван Петрович Павлов 26. september 1849, Riazaň, Ruská ríša 27. február 1936, Leningrad, ZSSR bol ruský lekár a fyziológ
  • Prehrať súbor John Broadus Watson 9. január 1878, blízko Greenville, Južná Karolína 25. september 1958, New York bol americký psychológ, profesor

Users also searched:

behaviorizmus predstavitelia, klasický behaviorizmus, prínosy behaviorizmu, radikálny behaviorizmus,

...
...
...