Back

ⓘ Prirodzený jazyk
                                               

Útvar

Útvar môže byť: prirodzený celok so štruktúrou, usporiadaná jednotka, formácia organizačná jednotka alebo jej zložka, prípadne skupina osôb združených do takého celku zoskupenie, najmä vozidiel, cvičencov a podobne všeobecne v geometrii: pozri útvar geometria v geológii: stratigrafická jednotka, synonymum: systém, formácia, pozri útvar geológia v športe: situačné zoskupenie hráčov zamerané na účelné riešenie hernej situácie, synonymum formácia, pozri útvar šport v jazykovede: útvar národného jazyka v vojenstve: všeobecné označenie pevne organizovaných vojenských celkov typu pluk, samostatn ...

                                               

Vlas

Vlas môže byť: ako hromadné označenie: srsť v textilníctve: srstnatý povrch tkaniny, pozri vlas textilnítvo chlp na tele cicavca vrátane človeka, pozri chlp cicavce prirodzené vlákno na hlave človeka, pozri vlas hlava

                                     

ⓘ Prirodzený jazyk

Prirodzený jazyk alebo ludský jazyk je jazyk používaný spoločnosťou, ktorý slúži na komunikáciu. Je založený na artikulovaných zvukoch a zretelnej gramatickej stavbe. Vznikol v priebehu vývoja ludskej existencie. Opakom je umelý jazyk.

Podla Čermáka 2007, s. 14 je prirodzený jazyk "predovšetkým možnosť opakovatelnej komunikácie medzi aspoň dvoma partnermi, založenej na systéme, ktorý je komplexný, dynamický a ktorý umožňuje svoje znaky podla daných pravidiel kombinovať."

Prirodzený jazyk existuje minimálne v dvoch modalitách: audio-orálny jazyk hovorený jazyk a vizuálno-motorický jazyk posunkový jazyk, a to navzdory tomu, že používatelov hovoreného jazyka je väčšina, a že sa ludia ako druh špecificky vyvíjali k tomu, aby mohli komunikovať pomocou hlasového ústroja Slánska Bímová - Okrouhlíková, 2008, s. 46.

                                     

1. Referencie

 • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.
 • SLÁNSKA BÍMOVÁ, P. – OKROUHLÍKOVÁ, L. Rysy přirozených jazyku. Český znakový jazyk jako přirozený jazyk. Lexikografie. Slovníky českého znakového jazyka. 2. vyd. Praha: ČKTZJ, 2008. ISBN 978-80-87153-91-8.
 • ČERMÁK, F. Jazyk a jazykověda. 3. vyd. Praha: Univerzita Karlova, 2007. ISBN 978-80-246-0154-0.
                                     
 • počítačovej lingvistike obzvlášť spracovanie prirodzeného jazyka pre ktorý bol pôvodne navrhnutý Syntax jazyka je velmi jednoduchá a lahko použitelná práve
 • Duero Na polostrove sa hovorí nasledovnými jazykmi Andorra: katalánčina Gibraltár: angličtina úradný jazyk španielčina llanito zmes angličtiny a španielčiny
 • Jazykové univerzálie sú črty spoločné všetkým prirodzeným jazykom alebo ich skupinám všeobecne jestvujúce vzťahy a črty jazykov ktoré sa zisťujú porovnávaním
 • funkcii jazyka. Je to vlastnosť jazyka umožňujúca používať prirodzený jazyk na opis jazyka Vyjadruje snahu o zistenie podstatného. Pri spracovávaní lexikálneho
 • hovorí na severe Indie, táto jazyková skupina nemá žiadne blízke, spoločné korene. Prirodzene súčasné drávidské jazyky prevzali mnoho slov zo sanskritu
 • a intenzite a sú sprevádzané fyziologickými zmenami krčku maternice. Prirodzený pôrod prebieha v niekolkých fázach: skrátenie a rozšírenie krčku maternice
 • potratovosti - počet potratov prevyšoval počet narodených až do roku 2003. Prirodzený úbytok sa v Bielorusku vyskytuje od roku 1993, podobne ako v iných východoeurópskych
 • programovací jazyk a IDE prostredie určený na výuku programovania na základných a stredných školách. Imagine je pokračovatelom programovacieho jazyka Logo. Imagine

Users also searched:

cudzí jazyk definícia, národný jazyk, všeobecné poznatky o jazyku,

...
...
...