Back

ⓘ Mykénska kultúra
Mykénska kultúra
                                     

ⓘ Mykénska kultúra

Mykénska kultúra alebo mykénske obdobie alebo neskoroheladská kultúra alebo neskoroheladské obdobie je časť egejskej kultúry, grécka kultúra, ktorú vytvorili Gréci na gréckej pevnine v 16. - 12. storočí pred Kristom. Nadväzuje úzko na strednú heladskú kultúru. Záznamy v lineárnom písme B, nachádzané v troskách mykénskych sídlisk, majú charakter invenárnych zoznamov, čo svedčí o značnom stupni hospodárskej centralizácie a administratívej presnosti v mykénskych centrách.

Na území Slovenska sa približne v tomto čase vyskytovali napr. otomanská kultúra a maďarovská kultúra, ktoré boli mykénskou kultúrou ovplyvňované

                                     
  • v skutočnosti ich vzťah k Achájcom nie je vôbec jasný a ich úloha v mykénskom Grécku je nejasná. Osídlili predovšetkým stredné Grécko Atika a ostrov
  • pomiešali s autochtónnym obyvatelstvom, potomkami neolitických ludí. Mykénska kultúra sa na Cypre objavila okolo roku 1600 pred Kr., no išlo len o prijatie
  • klasická antická kultúra a vznikol zjednocujúci názov Heléni. V tomto období už Gréci vystupujú ako jednotný národ. Jazykom kultúry sa stáva atická aténska
  • civilizácia a i. Jeho poznatky sa stali východiskom na ďalšie poznanie mykénskej civilizácie, jeho pokusy o rekonštrukciu sú však diskutabilné. FILIT
  • Atény  cca 1500 pred Kr.  1000 pred Kr.: jedno zo stredísk mykénskej civilizácie
  • štýly hudby. Orientálne prvky môžeme sledovať v gréckej hudbe už od mykénskej kultúry Ľudová grécka hudba sa začala formovať približne v 9 stor. po Kr
  • Grécka v 6. stor. Staroveké Grécko položilo základy západnej kultúry Grécka kultúra mala velký vplyv na Staroveký Rím, ktorý ju ďalej rozšíril na mnohé
  • Významným rysom rozvoja gréckej kultúry je znovuobjavenie sa písma. Nenadväzuje na staré písmo minojskej a mykénskej kultúry lineárne písmo B ale vychádza
  • území dnešného Grécka sa v dobe bronzovej rozprestierala minojská a mykénska kultúra ktorej nositelia udržiavali pomocou lodí bohaté obchodné kontakty

Users also searched:

minojská a mykénská civilizácia, mykenska a minojska kultura, mykénska civilizácia kmene,

...
...
...