Back

ⓘ Západná kultúra
Západná kultúra
                                     

ⓘ Západná kultúra

Západná kultúra alebo kultúra Západu je kultúra, ktorá vzišla zo spojenia grécko-rímskej antiky a kresťanstva a tvorí puto, ktorým sú zjednotené národy Západu.

Západná kultúra mocne pôsobí na kultúry iných častí Zeme, obzvlášť silné bolo toto pôsobenia počas stredoveku: ako súčasť európska kultúra sa stretá s byzantskou kultúrou i kultúrou arabskou.

Od novoveku prichodí Západu brániť svoju kultúru pred jednostranným racionalizmom osvietenstva.

Od začiatku 20. storočia sa hovorí o úpadku, či dokonca o zániku Západu a západnej kultúry, ktorá je ohrozovaná z dvoch strán: zo strany amerikanizácie alebo technizácie života a zo strany materializmu vo forme sovietskoruského bolševizmu.

                                     
  • Podolská kultúra alebo presnejšie mladšia podolská fáza okruhu stredodunajských popolnicových polí je kultúra fáza okruhu stredodunajských popolnicových
  • anglofónny Karibik, pozri pod Karibik región v Indii, pozri Západná India India Západná India alebo Západoindické ostrovy môže byť aj krátkodobý britský
  • Západná Trácia iné názvy: Egejská Trácia, grécka Trácia, Trácia po grécky: Θράκη - Thraki, Δυτική Θράκη  Dytiki Thraki, Ελληνική Θράκη  Elliniki Thraki
  • Hatvanská kultúra bola kultúra v starej bronzovej dobe presnejšie asi po roku 1600 pred Kr. podla konvenčného datovania a asi po 1850 pred Kr. podla novšieho
  • kultúra alebo acheulská kultúra podla fr. osady Saint - Acheul 3 km juhovýchodne od centra severofrancúzskeho mesta Amiens bola archeologická kultúra
  • vojny, pozri Západný blok krajiny prvého sveta najmä Západná Európa, USA a Kanada alebo len Západná Európa alebo krajiny so západnou kultúrou a podobne
  • Polgárska kultúra alebo polgársky kultúrny okruh bola kultúra kultúrny okruh na konci neolitu a začiatku eneolitu na východnom Slovensku, východnom
  • nenazývajú blok ale skôr Západná kultúra alebo západný alebo slobodný svet, pričom ide o krajiny pôvodne západoeurópskej kultúry v Európe, ale aj mimo nej

Users also searched:

...
...
...