Back

ⓘ Príčinnosť
                                     

ⓘ Príčinnosť

Príčinnosť je priame, konkrétne a základné sprostredkovanie objektívnych súvislostí; jeden proces vyvoláva druhý proces. Príčinnosť je forma pôsobenia súvislosti medzi vecami, procesmi, systémami atď. objektívnej reality, kedy jav, nazývaný príčinou, vyvoláva nevyhnutne alebo zákonite za určitých podmienok oný jav, ktorý sa nazýva následok.

Najdôležitejším sprievodným javom zákona kauzality je časový posun vzniku reakcie následku na impulz akcie príčiny. V zmysle zákona kauzality, reakcia nemôže vznikať súčasne s akciou a už vôbec nemôže sa stať, aby reakcia následok vznikla skôr ako akcia ako príčina. Táto časová postupnosť príčiny a následku tvorí najdôležitejší princíp prírody.

Príčinou následkov môže byť ludské správanie i celý rad najrôznejších iných javov.

Príčinnosť je predmetom skúmania etiológie a patrí k základným otázkam, ktorými sa zaoberá filozofia.

                                     
  • neurčitá skúsenosť viac dokonalé Racionálne poznanie založené na príčinnosti už sa približuje sa dokonalému Za najdokonalejšie považuje intuitívne
  • svete. Teória platňovej tektoniky mala všestranný dopad na pochopenie príčinnosti geologického vývoja, na jej rozvoj je dnes zameraný aj súčasný geologický
  • Prežívanie času Príčina Príčina vznikania Príčina vzniku Príčinnosť Prierez štruktúrou Priestor filozofia Primárna potreba Princíp
  • negácia a limitácia 3. z hladiska vzťahu inherencia a substitúcia, príčinnosť a závislosť, reciprocita medzi činným a trpným 4. z hladiska modality
  • odborov, spoločenských vied, predovšetkým teórie poznania gnozeológia a príčinností nutného minima právnych procesných a hmotných vied, ekonomických a
  • že ich zamenraním sú pravda a ilúzia, život a smrť, čas a priestor, príčinnosť a náhoda, súcit a lahostajnosť. Waters za ústrednú tému v textov piesní
  • . Ľudská mysel hladá kauzalitu za všetkým dianim i tam, kde koncept príčinnosti vzťahu príčiny a účinku neexistuje napríklad príčinou je čarodejnícka
  • všetkej karmickej kauzality a jej účinkov. Taký praktikujúci nepodlieha príčinnosti Na rozdiel od iných budhistických praxí, súcit nemusí byť pestovaný

Users also searched:

...
...
...