Back

ⓘ Ľudské telo
                                               

Ľudské telo

Ľudské telo alebo telo človeka je jednotný súbor orgánov a orgánových sústav tvoriacich ludský organizmus. Telo človeka sa skladá z hlavy, krku, trupu a končatín. Z iného hladiska pozostáva z anatomických sústav oporná, tráviaca atď. Ľudské telo skúma predovšetkým anatómia človeka a somatológia.

                                               

Telo (filozofia)

Telo je oživené, oduševnené teleso, ktoré sa vo filozofii, náboženstve atď. neraz exponuje v súvislosti s duchom alebo dušou. Konkrétne definície sa rôznia. Podla Platóna je telo zložka človeka, ktorou človek prináleží vonkajšiemu svetu; väzenie duše, z ktorého duša sa stále túži vrátiť do čistého sveta ideí. Telo zaniká v čase. Cielom tela je to, čo je zmyslové. Telo podlieha pôsobeniu nestáleho javového sveta. V stredoveku bolo telo odporným odevom duše Gregor Velký, príčina nerestí a zla. V 13. storočí sa postupne oslobodzuje a uplatňuje sa v lekárstve anatómia, hygiene kúpele a v umení ...

                                               

Trup (časť tela)

Trup je: u článkonožcov: tagmy nesúce končatiny, okrem hlavy, resp. v užšom zmysle len telo bez hlavy u tých článkonožcov, kde sa telo nedelí na hlavu-hruď-zadoček, ale len na hlavu a trup u chordátov vrátane človeka: a) telo okrem hlavy, krku, končatín a chvosta, t. j. hlavná časť tela obsahujúca vnútornosti, b) zriedkavo: telo okrem končatín t.j. vrátane hlavy a krku u chytadlovcov, polochordátov a ostnatokožcov: metasoma Podobný je zriedkavý termín kmeň tela, ktorý znamená buď trup vo vyššie uvedenom význame a) alebo trup vo vyššie uvedenom význame b) prípadne vo význame b okrem hlavy)

                                               

Telo

Telo môže byť: v joge: pozri telo joga v biológii, anatómii, fyziológii, športe: organizmus v zmysle súbor orgánov a orgánových sústav, najmä živočíšny alebo ludský, v konkrétnom priestorovom rozpoložení a často s dôrazom na vonkajšiu podobu, pozri organizmus, živá bytosť a napr. telo človeka vo filozofii a náboženstve: pozri telo filozofia podstatná časť niečoho

                                               

Anatómia človeka

Anatómia človeka alebo antropotómia alebo teloveda je časťou všeobecnej anatómie. Skúma stavbu orgánov a orgánových sústav ludského tela. Ľudské telo, tak ako ostatné živočíšne telá, je tvorené anatomickými sústavami, tie sú tvorené orgánmi. Orgány sú tvorené tkanivami, ktoré sa skladajú z jednotlivých buniek a nebunkových štruktúr. Tkanivá skúma histológia, bunky zase cytológia. Anatómia skúma štruktúry zdravého ludského tela, preto sa tiež niekedy označuje aj ako "normálna" anatómia. Patologickými zmenami ludského tela sa zaoberá patologická anatómia.

                                               

Bodypainting

Bodypainting je forma body art, pri ktorej sa používa nahé alebo polonahé ludské telo ako východiskový materiál pre maliarsku tvorbu, ktorá je prípadne doplnená inými vizuálnymi prvkami. Narozdiel od tetovania, ktoré je tiež jednou z foriem body art, je malba nanášaná na telo len dočasná. Malba, ktorá sa obmedzuje na oblasť tváre sa označuje ako face painting.

                                               

Preťaženie (tiažové zrýchlenie)

Preťaženie je silové pôsobenie na teleso alebo organizmus, ktoré je väčšie ako tiaž. Vzniká pri zrýchlenom pohybe telesa, napríklad pri štarte rakety, alebo pri pristávaní kozmickej lode na Zemi. Miera preťaženia sa vyjadruje v násobkoch zemskej tiaže a označuje sa písmenom g. Účinky preťaženia na živý organizmus sa skúmajú na centrifúgach. Ak je ťah motoru štartujúcej rakety konštantný, zrýchlenie a teda aj preťaženie je prirodzeným dôsledkom toho, že raketa spalovaním svojho paliva stráca svoju hmotnosť. Pri pristávaní je zase preťaženie dôsledkom straty rýchlosti trením o molekuly vzduc ...

                                               

Zoznam medicínskych článkov/Ľ

Tento index bol automaticky vygenerovaný podla tejto kategorizácie. Obsahuje 6 článkov. Aby sa nové články zobrazili v tomto indexe, musia byť zaradené aspoň do jednej z vymenovaných kategórii. Nové a upravené kategórie sa zohladnia pri nasledujúcom generovaní.

                                               

Vitamín

Vitamín je organická zlúčenina, ktorú organizmus prijíma vo velmi malých množstvách. Ľudské telo ich potrebuje na svoju existenciu, no nedokáže si ich spravidla samé syntetizovať a musí ich teda získavať v potrave. Spolu s bielkovinami, tukmi a sacharidmi patrí k základným zložkám ludskej potravy. V ludskom organizme majú vitamíny funkciu katalyzátorov biochemických reakcií. Podielajú sa na metabolizme bielkovín, tukov a cukrov. Existuje 13 základných typov vitamínov. Ľudský organizmus si, až na niektoré výnimky, nedokáže vitamíny sám vyrobiť a preto ich musí získavať prostredníctvom strav ...

                                               

Postava

Postava je ludské zriedkavo i zvieracie telo vzhladom na línie, proporcie, vzrast telesný zjav človeka, človek, osoba ludská osobnosť vo svojej celistvosti, najmä stvárnená v dramatickom umení alebo v literárnom diele.

                                               

Symbol

Symbol je znak, ktorý splynul so svojím významom do vnútornej jednoty. Symbol je taký objekt, obraz, písané slovo, zvuk alebo konkrétny znak, ktorý zastupuje či reprezentuje niečo iné na základe istej podobnosti, asociácie, alebo čisto len dohody.

                                               

Humanoidný robot

Humanoidný robot je robot, ktorý svojou konštrukciou a vonkajším výzorom pripomína ludské telo, má antropomorfný tvar. Disponuje trupom, hornými, dolnými končatinami a hlavou. Niektoré projekty sa zameriavajú iba na určité detaily tvorby humanoidného robota, ako je napríklad hlava, horná končatina, ruka, prípadne kráčajúci bipedálny mechanizmus s perspektívou vytvorenia celého humanoida. Projekty humanoidných robotov: Honda Asimo Honda P3 Honda P2 Honda P1

                                               

Brucho (stavovce)

Brucho je pri vzpriamene chodiacich stavovcoch predná spodná resp. pri ostatných stavovcoch spodná zadná časť trupu, v ktorej sa nachádza brušná dutina. Obyčajne sa konkrétne myslí oblasť medzi hrudníkom a panvovými kosťami. V detailoch sa ale definície rozchádzajú. Napr. u človeka brucho môže byť: 2. všetky brušné krajiny – lat. regiones abdominales Toto je trochu širší význam než predchádzajúci bod, zahŕňa najmä aj dutinu panvy a hypochondrium 3. zriedkavo: len brušná dutina 1. časť trupu medzi hrudníkom, lonovou sponou symphysis pubica a bedrami, pričom niektoré zdroje do definície prid ...

                                               

Stehno (časť končatiny stavovcov)

Stehno je časť dolnej končatiny medzi trupom a kolenným kĺbom. Hranicu medzi trupom a stehnom tvorí vpredu slabina a vzadu sedacia oblasť čiže zadok. Kostený základ a stred stehna tvorí stehnová kosť nazývaná takisto femur; lat. femur alebo os femoris. Pokial ide o svaly, v stehne sú extenzory kolenného kĺbu, flexory bedrového kĺbu, extenzory bedrového kĺbu, flexory kolenného kĺbu, ako aj päť priťahovačov.

                                     

ⓘ Ľudské telo

  • to, že poukázal na vnútorné inštancie v človeku, ktoré formujú ludské poznanie a ludské predporozumenie. Preto metódou filozofickej antropológie nebude
  • taurínu eliminovaná a telo nedokáže produkovať taurín v dostatočnom množstve. Taurín je obsiahnutý vo vitálnych funkciách ludského tela Taurín sa správa
  • je koža identická s pojmom krycia sústava Koža je orgán pokrývajúci ludské telo Jej povrch je približne 1, 5 až 2 m². Má vela rôznych funkcií - ochrannú
  • Marie Curiovou za objav rádioaktivity. 1 Bq je velmi malé množstvo. Ľudské telo má priemernú aktivitu 9 000 Bq asi 100 Bq na kg Táto aktivita pochádza
  • Približne od 700 C je tepelné žiarenie vo vlnových dĺžkach viditelných pre ludské oko. Farby prechádzajú od tmavého žiaru cez tmavo červenú, červenú, po
  • syndrómu inzulín zabezpečuje v tele stabilnú koncentráciu glukózy v krvi. Keď úroveň glukózy v krvi klesne pod určitú hladinu, telo začne využívať ako zdroj
  • Plastinácia je unikátna konzervačná metóda, ktorou možno preparovať celé ludské telo alebo jeho jednotlivé časti. Túto metódu vyvinul a nechal si ju aj patentovať
  • kódované esenciálne glukoplastické i ketoplastické aminokyseliny tzn. že ludské telo si ju nevie samo vyrobiť V čistom stave je to biela kryštalická látka
  • ako dvojník. Opakom Ka bolo Ba, ktoré predstavovalo schránku pre Ka ludské telo Mŕtvy boli balzamovaní, aby sa Ka mohlo vrátiť do svojho Ba. Julian

Users also searched:

...
...
...