Back

ⓘ Náboženstvo
                                               

Náboženstvo

Náboženstvo alebo zriedkavo relígia je vzťah človeka k posvätnému, prostredníctvom ktorého človek transcenduje svoju skúsenosť s vonkajšou realitou. V úzkom zmysle je náboženstvo vierou v jedného Boha alebo vo viacerých bohov. Tento vzťah si človek vytvára na základe zemepisného a kultúrneho rámca, v ktorom sa nachádza. O jeho rozmanitosti svedčia nespočetné náboženské predstavy na celom svete. V súčasnosti nie sú náboženské predstavy ludí natolko viazané zemepisnou polohou a tradíciou z dôvodu jednoduchého šírenia náboženského myslenia po celom svete. Náboženstvo zväčša nemá statický char ...

                                               

Abrahámovské náboženstvo

Abrahámovské náboženstvo je náboženstvo, ktoré uznáva Abraháma ako praotca. Sú tri základné abrahámovské náboženstvá: islam kresťanstvo judaizmus Všetky tri majú spoločný základ v Starom zákone. Ide najmä o judaizmus, kresťanstvo a islam, teda svetové náboženstvá priamo či nepriamo ovplyvnené starovekým židovským náboženstvom. Napriek radu odlišností majú abrahámovské náboženstvá rad spoločných znakov. Spája ich najmä viera v jedného osobného Boha – monoteizmus, pričom Boh je zároveň chápaný ako tvorca a sudca sveta a človeka, ktorý odmeňuje dobrých a trestá zlých ludí na tomto svete a pod ...

                                               

Indické náboženstvá

Indické náboženstvá sú súčasťou indickej kultúry. Ide o bohatý komplex náboženských prúdov, smerov, vetiev, škôl, ktoré sa od 2. tisícročia pred Kr. rozvíjali na území Indie počnúc prvým známym náboženstvom Véd.

                                               

Védske náboženstvo

Védske náboženstvo alebo védizmus alebo védaizmus je staroindické náboženstvo, syntéza polyteistických kultov Árijcov a Drávidov sev. Indie. Védske náboženstvo je východisko indického náboženstva, zložitý, postupne sa vyvíjajúci komplex náboženských a mytologických predstáv a im zodpovedajúcich rituálov a kultových obradov, v ktorom sa prelínajú čiastočne archaické indoeurópske predstavy pochádzajúce z doby, kedy Árijci ešte dávno pred príchodom do Indie žili spolu s ďalšími indoeurópskymi kmeňmi na spoločnom území s kutlúrnou vrstvou indoiránskou spoločnou indickým a iránskym Árjom. Dotvá ...

                                               

Grécke náboženstvo

Grécke náboženstvo je súčasť gréckej kultúry. Grécke náboženstvo môžeme sledovať nepretržite takmer dve tisícročia. V gréckom náboženstve sa v Európe po prvý raz dospelo k vyšším stupňom náboženských predstáv, ako k antropomorfizmu, henoteizmu a monoteizmu.

                                               

Čínske náboženstvo

Čínske náboženstvo je zložka čínskej kultúry. Je to náboženstvo, ktoré odvodzuje svoje základy od troch mýtických alebo legendárnych cisárov: Jao, Šun a J. K literárnej fixácii čínskeho náboženstva dochádza v 12. storočí pred Kristom v posvätnej knihe I-ťing. Ďalšími posvätnými knihami sú: Li-ti Kniha obradov alebo rítov, z doby začiatku nášho letopočtu, má konfuciánsky ráz, Čchun-čchiou Jarné a jesenné anály, pripisuje sa Konfuciovi. Šu-ťing, ide o obetné piesne a hymny, asi magické, V najstaršom období sa čínske náboženstvo zameriavalo pravdepodobne na osobného boha Ťien Šang-ti Pána ho ...

                                     

ⓘ Náboženstvo

 • V dejinách Ruska bolo od 10. storočia náboženstvo spojené so štátnou mocou. V roku 1411 ruská pravoslávna cirkev neprijala možnosť spojiť sa so západnou
 • Religionistika, z lat. religio  viera, náboženstvo je humanitná vedná disciplína, ktorá sa zaoberá štúdiom relígií náboženstviev kultov a mytologických
 • Augsburský náboženský mier, ktorého obsahom je zrovnoprávnenie oboch náboženstvo na území Nemecka, čo znamená faktické uznanie rozdelenia cirkvi. Luteránske
 • judaizmu, židovského náboženstva Oba významy sa do velkej miery prekrývajú, pretože židovské náboženstvo je pôvodne náboženstvom národným a bolo jedným
 • prostredníctvom tohto náboženstva nadväzovali kontakt so silami i duchmi prírody a vesmíru. Animizmus je prírodné náboženstvo vyznávané niektorými domorodými
 • hinduizmus. osová doba hinduizmus indické náboženstvo védske náboženstvo König, F. - Waldenfels, H.: Lexikon náboženství 1994, s. 174 an. FILIT zdroj, z ktorého
 • náboženstvo ktorým sa odlišujú od iných baltských národov. Litovci patria medzi národy, ktoré ako posledné v Európe prijali kresťanské náboženstvo
 • nejakého náboženstva či hlásatel jeho ideí, ktorý pôsobí na ludí iného či žiadneho vyznania, aby ich pre toto náboženstvo získal. Niektoré náboženstvá kladú
 • novozaloženej univerzite. Náboženstvo Schleiermacher nepovažuje za myslenie alebo konanie, ale nazeranie a cit. Náboženstvo je zmysel pre nekonečno. Zbožnosť
 • taktiež aj odmietanie ostatných náboženstiev. Sikhizmus je monoteistické náboženstvo s desiatimi prorokmi guru. Slovo gu znamená tmu, nevedomosť a ru
 • zameraný á na spoločnosť ako takú a verejný život ako taký a ignorujúci náboženstvo prípadne aj požadujúci striktné oddelenie spoločnosti a verejného života
                                               

Ablúcia

Ablúcia môže byť: v islame: očista rúk vodou alebo pieskom pred modlitbou a čítaním Koránu v hinduizme: očista v posvätnej rieke v šintoizme: rituálna očista rúk a úst pred vstupom do chrámu v kresťanstve: úkon v rámci obradu krstu v katolíckej cirkvi aj: rituálne umytie prstov po dotyku s hostiou a bohoslužobnými nádobami pri omši v judaizme: obradná očista rúk pred jedlom

Mystagóg
                                               

Mystagóg

Mystagóg bol pôvodne v starovekom Grécku zasväcovatel mladých do mystérií. Neskôr to bol v niektorých prúdoch kresťanstva biskup aj keď s odlišným zdrojom informácií a dnes v širšom zmysle aj osoba zasväcujúca niekoho do mystickej viery, mágie a podobne.

Users also searched:

...
...
...