Back

ⓘ Ocenenia
                                               

Divadelné ocenenia sezóny – DOSKY

Divadelné ocenenia sezóny – DOSKY sú každoročnou anketou divadelných kritikov a teoretikov, ktorú vyhlasuje Asociácia súčasného divadla. Divadelné ocenenia sezóny sa udelujú od roku 1996, v prvých ročníkoch počas medzinárodného divadelného festivalu Divadelná Nitra a od roku 2015 ako samostatný ceremoniál v Slovenskom národnom divadle v Bratislave. DOSKY sú ocenením tvorivých činov v oblasti profesionálneho divadla na Slovensku. DOSKY sa udelujú fyzickým osobám bez ohladu na štátnu príslušnosť tvorcov za umelecké výkony, ktoré mali premiéru v divadlách na území Slovenska v príslušnej divad ...

                                               

Ocenenia a nominácie Tchäjanga

Ocenenia a nominácie Tchäjanga je zoznam cien a nominácií, ktoré počas svojej hudobnej kariéry získal juhokórejský spevák Tchäjang, ktorý je členom skupiny Big Bang.

                                               

Ocenenia slovenských futbalistov v zahraničí

Ocenenia slovenských futbalistov v zahraničí sú prehladom individuálnych úspechov slovenských futbalistov, ktoré dosiahli v zahraničných futbalových súťažiach.

                                               

Emmy Award

Emmy Award alebo skrátene Emmy je každoročne udelované americké ocenenie za vynikajúce výsledky v televíznom priemysle. Je to najprestížnejšie ocenenie v tejto oblasti podobné slávnym Oskarom za film alebo Grammy za hudobnú tvorbu. Pretože ceny Emmy sú udelované v rôznych odvetviach amerického televízneho priemyslu, odovzdávajú sa v rôznych ceremóniách počas celého roka. Dve udalosti s najväčším mediálnym záujmom sú Primetime Emmys a Daytime Emmys, ktoré uznávajú vynikajúcu prácu v americkom zábavnom vysielaní v hlavnom a dennom vysielacom čase. Ďalšie významné ceremoniály udelovania ceny ...

                                               

In memoriam

In memoriam je ustálený latinský výraz, ktorý doslova znamená "na pamäť" alebo "na pamiatku", a používa sa v zmysle "posmrtne", napríklad pri udelovaní vyznamenania a ocenení už zosnulým osobám. Časté je v prípade vojakov, policajtov, hasičov a pod. ktorí zahynú pri výkone služby. Niektoré krajiny majú dokonca aj špeciálne vyznamenania a ocenenia, ktoré sa udelujú výhradne in memoriam, za obetovanie vlastného života. Formu ocenenia má aj ich posmrtné povýšenie do vyššej hodnosti. Posmrtne však môžu byť udelené napríklad aj akademické tituly.

                                               

Zoznam nositelov Wolfovej ceny za matematiku

Toto je zoznam nositelov Wolfovej ceny za matematiku: 1995/6 Robert Langlands, Andrew Wiles 2019 Jean-Francois Le Gall, Gregory Lawler 2018 Alexander Beilinson, Vladimir Geršonovič Drinfeld 2001 Vladimir Igorevič Arnold, Saharon Šelach 2017 Richard Schoen, Charles Fefferman 1990 Ennio de Giorgi, Ilya Piatetski-Shapiro 1996/7 Joseph B. Keller, Jakov Grigorievič Sinaj 2006/7 Stephen Smale, Harry Furstenberg 1999 László Lovász, Elias Menachem Stein 1989 Alberto Calderón, John Milnor 1987 Kiyoshi Itō, Peter Lax 1994/5 Jürgen Moser 1981 Lars Ahlfors, Oscar Zariski 2011 bez ocenenia 2013 Michael ...

                                               

Zoznam nositelov Wolfovej ceny za fyziku

Toto je zoznam nositelov Wolfovej ceny za fyziku: 1991 Maurice Goldhaber, Valentine L. Telegdi 2008 bez ocenenia 2014 bez ocenenia 1995/6 bez ocenenia 2010 John Clauser, Alain Aspect, Anton Zeilinger 2011 Maximilian Haider, Harald Rose, Knut Urban 1989 bez ocenenia 1988 Roger Penrose, Stephen W. Hawking 1992 Joseph Hooton Taylor 2018 Charles Henry Bennett, Gilles Brassard 1993 Benoît Mandelbrot 1986 Mitchell Jay Feigenbaum, Albert J. Libchaber 1978 Wu Ťien-siung 2016 Joseph Imry 2020 Rafi Bistritzer, Pablo Jarillo-Herrero, Allan H. MacDonald 2001 bez ocenenia 2009 bez ocenenia 1983/4 Erwin ...

                                               

Ocenenia a nominácie G-Dragona

Ocenenia a nominácie G-Dragona je zoznam cien a nominácií, ktoré počas svojej hudobnej kariéry získal juhokórejský spevák G-Dragon, ktorý je členom skupiny Big Bang.

                                               

Zoznam nositelov Wolfovej ceny za chémiu

Toto je zoznam nositelov Wolfovej ceny za chémiu: 2010 bez ocenenia 1978 Carl Djerassi 2004 Harry B. Gray 2001 Henri B. Kagan, Ryoji Noyori, Karl Barry Sharpless 2000 F. Albert Cotton 2019 Stephen L. Buchwald, John F. Hartwig 2005 Richard N. Zare 2002/3 bez ocenenia 2011 Stuart A. Rice, Ching W. Tang, Krzysztof Matyjaszewski 1987 David C. Phillips, David M. Blow 1988 Joshua Jortner, Raphael David Levine 1984/5 Rudolph Arthur Marcus 1983/4 Herbert S. Gutowsky, Harden M. McConnell, John A. Waugh 1981 Joseph Chatt 1996/7 bez ocenenia 2012 Armand Paul Alivisatos, Charles M. Lieber 1989 Duilio ...

                                               

Zoznam nositelov Wolfovej ceny za medicínu

Toto je zoznam nositelov Wolfovej ceny za medicínu: 2019 Jeffrey M. Friedman 2012 Ronald M. Evans 1999 Eric Richard Kandel 1988 Henri-Gery Hers, Elizabeth F. Neufeld 1997 Mary Frances Lyon 2010 Axel Ullrich 1994/5 Michael J. Berridge, Yasutomi Nishizuka 2013 bez ocenenia 1984/5 Donald F. Steiner 2011 Šinja Jamanaka, Rudolf Jaenisch 1990 Maclyn McCarty 1986 Osamu Hayaishi 2020 Emmanuelle Charpentierová, Jennifer Doudnová 2017 James Patrick Allison 2001 Avram Hershko, Alexander Varshavsky 1989 John B. Gurdon, Edward Lewis 1981 Barbara McClintocková, Stanley Norman Cohen 2005 Alexander Levitz ...

                                               

Cicely Tysonová

Cicely Tysonová bola americká herečka a modelka. Je známa z filmov Sounder, The Autobiography of Miis Jane Pittman, Oldest Living Confederate Widow Tells All, Diary of a Mad Black Woman, Farba citov a televízneho seriálu How to Get Away with Murder. V roku 2018 získala Čestného Oscara.

                                               

Antifašista roka

Antifašista roku je čestný titul udelovaný polským združením Nigdy Więcej od roku 2002. Titul sa udeluje za činnosti so spoločným menovatelom základy tolerancie a solidarity ".

                                               

Austrian Holocaust Memorial Award

Austrian Holocaust Memorial Award bola založená v roku 2006 Rakúskou zahraničnou službou. Cena je udelovaná každoročne osobe, ktorá sa mimoriadne zaslúžila o spomínanie na šoa. Od roku 1992 pracujú v službe tejto pripomienky mladí Rakúšania v Anglicku, Argentíne, Austrálii, Belgicku, Brazílii, Bulharsku, Česku, Číne, Francúzsku, Holandsku, Izraeli, Litve, Maďarsku, Nemecku, Nórsku, Polsku, Rusku, Taliansku, Ukrajine, USA a ďalších krajinách. Mladí Rakúšania tým celosvetovo preberajú zodpovednosť za zločiny spáchané aj rakúskymi národnými socialistami. Cenou AHMA má byť každoročne vyzdvihnu ...

                                               

Cena Františka Kriegla

Cena Františka Kriegla je ocenenie, ktoré udeluje Nadace Charty 77 za mimoriadne zásluhy v boji za ludské práva a občianske slobody, národnú nezávislosť, suverenitu a demokraciu. Cena bola založená v roku 1987 v Štokholme ako pripomienka statočného postoja československého komunistického politika Františka Kriegla ako jediný z 26 českých a slovenských politikov odmietol pripojiť podpis k tzv. Moskovskému protokolu a je vyhlasovaná vždy 10. apríla, v deň jeho narodenia.

                                               

Cena Jaroslava Mika

Cena Jaroslava Mika je ocenením, ktoré je každoročne udelované významným slovenským odborníkom v oblasti požiarnej ochrany na základe ich nominácie zo strany odbornej verejnosti. Cena nesie meno významnej na počesť Ing. Jaroslava Mika, slovenskej osobnosti v oblasti požiarnej ochrany. Cenu Jaroslava Mika udeluje Asociácia pasívnej požiarnej ochrany SR.

                                               

Cena Josefa Vavrouška

Cena Josefa Vavrouška je ocenenie, ktoré zriadila Nadace Charty 77 v roku 1996 na počesť popredného českého ekológa Josefa Vavrouška, ktorý tragicky zahynul v roku 1995. Podla Nadace Charty 77 je udelovaná "za aktívne presadzovanie trvale udržatelného spôsobu života, za činnosť usilujúcu sa o pozitívne riešenie vzájomne spojených ekologických, sociálnych, ekonomických a ďalších problémov alebo za výnimočný čin alebo činnosť v oblasti ochrany životného prostredia a udržatelného rozvoja". Od roku 2005 je vyhlasovaná v spolupráci s Nadací Partnerství. Cena sa vyhlasuje každoročne 5. júna na S ...

                                               

Cena Karola Velkého

Cena Karola Velkého, od roku 1988 oficiálne Internationaler Karlspreis zu Aachen je prestížne európske ocenenie. Udeluje ju každoročne od roku 1950 nemecké mesto Aachen osobnostiam, ktoré sa podielali na presadzovaní myšlienok a ideálov, na ktorých bolo ocenenie založené. Cena pripomína Karola Velkého, vládcu Franskej ríše a zakladatela neskoršej Svätej ríše rímskej, ktorý v Aachene sídlil a je pochovaný v tamojšej katedrále. Cena je tradične udelovaná pri slávnostnom ceremoniáli vo sviatok Nanebovstúpenia Krista na radnici mesta Aachen.

                                               

Európska obec bocianov

Európska obec bocianov je ocenenie nemeckej environmentalistickej nadácie EuroNatur udelované obciam za aktívny prístup k ochrane svojich kolónii bociana bieleho. Od založenia iniciatívy v roku 1994 bol tento čestný titul udelený trinástim obciam, naposledy slovenskej Buzici v roku 2014.

                                               

Gypsy Spirit

Gypsy Spirit je ocenenie orientované na podporu všetkých, ktorí sa úsilujú zlepšiť situáciu Rómov na Slovensku a v Česku. Iniciátorom projektu je mimovládna organizácia ACEC.

                                               

Kistlerova cena

Kistlerová cena je prvé futurologické ocenenie, ktoré každoročne udeluje Nadácia pre budúcnosť. Kistlerová cena je pomenovaná po americkom vizionárovi a filantropovi Walterovi P. Kistlerovi. Cena sa udeluje za originálne a inovačné príspevky k porozumeniu spojenia medzi ludským genómom a ludskou spoločnosťou. Pozostáva z peňažnej odmeny vo výške 100 000 amerických dolárov a 200 gramovej zlatej medaily.

                                               

Polonicus

Polonicus je cena, ktorá bola po prvýkrát udelená v roku 2009 a vychádza z iniciatívy kongresu polských organizácií v Nemecku. Vyjadruje vďačnosť a úctu za vynikajúce zapojenie pre integráciu Polska, obohatenie polského komunitného života v Nemecku a lepšie porozumenie medzi Poliakmi a Nemcami v zjednotenej Európe. Čestnú cenu udelili prvýkrát predsedovi Európskeho parlamentu Jerzymu Buzkovi dňa 1. mája 2010 v Aachene, ako uznanie jeho prínosu k budovaniu zjednotenej Európy.

                                               

Slovo (náboženský časopis)

Časopis začal vychádzať v roku 1969 pri príležitosti 1100. výročia úmrtia svätého Konštantína–Cyrila. Krátko po začatí jeho vydávania nastúpilo obdobie normalizácie. Dvojtýždenník sa zmenil na mesačník počas celého obdobia režimu. Od roku 1992 sa stal polmesačníkom a od roku 2000 s výnimkou roku 2002 je dvojtýždenníkom. Za ten čas časopis zmenil svoj dizajn čiernobielu verziu s 16 stranami z čias socializmu vystriedal plnofarebný časopis s 28 stranami a stabilizovala sa jeho štruktúra. Jeho vydavatelmi boli postupne Štátne nakladatelstvo, Spolok svätého Vojtecha, Náboženské vydavatelstvo P ...

                                               

Zoznam ocenení

Wolfova cena za polnohospodárstvo Svetová cena za potraviny

                                     

ⓘ Ocenenia

  • hardvérový architekt, držitel štátneho vyznamenania Pribinov kríž I. triedy a ocenenia Krištálové krídlo. Zmaturoval v roku 1987 na Strednej priemyselnej škole
  • talianskym hráčom, ktorý skóroval na troch majstrovstvách. V roku 1993 získal ocenenia Európsky futbalista roka a Svetový futbalista roka. Oficiálna stránka
  • Cena Petra Dubovského 2001 bol 2. ročník ocenenia pre slovenského futbalistu do 21 rokov. Futbalové ankety denníka Pravda, boli vyhlásené 20. decembera
  • roku 1998 najmä v divadle WEST. Je päťnásobný držitel ocenenia TOM a štvornásobný držitel ocenenia OTO. Od roku 2002 je riaditelom neziskovej organizácie
  • ocenenia zo 6 nominácií. Billboard Music Awards sú sponzorované magazínom Billboard a konajú sa každoročne v decembri. Nickelback získal 3 ocenenia z
  • ročník ocenenia pre slovenského futbalistu do 21 rokov. Vyhlásenie sa uskutočnilo 28. marca 2015 v Žiline, v tamojšom Mestskom divadle. Ocenenie pre mladých
  • Kanade. Toto ocenenie sa udeluje od roku 1984 za vynikajúci výkon v televízii a je predzvesťou hlavných favoritov na ostatné televízne ocenenia Oficiálna
  • 1994 do roku 1997 sa udelovalo ocenenie len pre Najlepšieho hokejistu sezóny. Od roku 1998 sa udelujú aj ostatné ocenenia Anketa sa od roku 1998 do roku

Users also searched:

...
...
...