Back

ⓘ Osobný život
                                               

Právo na život

Právo na život je jedno z osobnostných práv a morálna zásada, vychádzajúca z presvedčenia, že každá ludská bytosť má právo na život a najmä, že by nemala byť nespravodlivo zabitá inou ludskou bytosťou. Koncept práva na život je centrálny v debatách o problematike eutanázie, trestu smrti, potratov, sebaobrany a morálky vojny.

                                               

Ján Tibenský

PhDr. Ján Tibenský, DrSc. bol slovenský historik, pracovník Historického ústavu Slovenskej akadémie vied od 1. januára 1951. Zabezpečoval vydanie diela D. Rapanta, Slovenské povstanie roku 1848 – 49 a tri zväzky Sedliackeho povstania. Vytvoril originálnu koncepciu národného obrodenia. Od 60. rokov 20. storočia sa venoval aj problematike vývoja vedy a techniky na území Slovenska.

                                               

Eschatológia

Eschatológia je náuka o posledných veciach človeka aj ludstva. Ide o teologickú disciplínu, ktorá sa zaoberá poslednými otázkami človeka a sveta. Sú to otázky na tému: peklo posledný súd vzkriesenie z mŕtvych nesmrtelnosť ludskej duše smrť koniec sveta očistec osobný súd druhý príchod Ježiša Krista nebo posmrtný život parúzia

                                               

Biodromálna psychológia

Biodromálna psychológia alebo psychológia životnej cesty je psychológia, ktorá skúma osobný zmysel života, jeho hodnotu, možnosti sebarealizácie, pomocou štúdia konkrétnych typov životnej dráhy. Biodromálnu psychológiu založila Charlotte Bühlerová.

                                               

Biografia

Biografia alebo životopis je literárny žáner založený na opise života nejakej osoby, spravidla politicky, vojensky, vedecky, umelecky či inak významnej osobnosti. Podrobnou opisnou formou zachytáva všetko, čo sa týka života osobnosti, napr. detstvo, rodinné prostredie, priebeh profesionálnej prípravy, významní učitelia, osobnosti alebo i vplyvy v kultúrnom prostredí, sebareflexie tvorby, ohlasy, spomienky iných, ocenenia ap. K tomu sú prikladané aj fotografie, recenzie, kritiky, listová korešpondencia, resp. aj iné materiály. Biografia sa odlišne chápe v beletrii, biografistike a historiog ...

                                               

Rad Za osobnú odvahu

Rad Za osobnú odvahu, bol zavedený 28. decembra 1988. Toto vyznamenanie sa udelovalo občanom Sovietskeho zväzu a Ruska za mimoriadnu odvahu a statočnosť pri záchrane života, udržovaní verejného poriadku a ochrane štátneho majetku, ako aj za boj proti kriminalite, živelným pohromám a iným výnimočným udalostiam. Spolu bolo udelených 529 týchto vyznamenaní. Prvákrát bol rad udelený 3. februára 1989, učitelke základnej školy č. 42 v meste Ordžonikidze dnes Vladikavkaz Natalii Jefimovej. Po tom čo bola jej trieda držaná ako rukojemníci a neskôr vyslobodená pri policajnom zásahu.

                                               

Osobná asistencia

Osobná asistencia je forma pomoci, integrácie a začiatku nezávislého života pre ťažko zdravotne postihnutých. Inštitút osobnej asistencie bol na Slovensku zavedený zákonom NR SR č. 195/1998 Z.z., na ktorý nadviazal aktuálny Zákon o sociálnej pomoci č. 448/2004 Z.z. Je určená na zmiernenie znevýhodnenia na prekonanie prekážok k veciam osobnej potreby a k stavbám občianskeho vybavenia. Podporuje sa ňou nezávislosť občana s ťažkým zdravotným postihnutím, jeho pracovné, vzdelávacie, rodinné a občianske aktivity, ktoré smerujú k jeho spoločenskej integrácii. Občanovi s ŤZP sa s pomocou osobného ...

                                               

Spisovatel

Spisovatel je človek, ktorý sa profesionálne venuje písaniu, väčšinou kníh. Ale môže písať takmer akýkolvek text s primeraným rozsahom a obsahom. Spisovatel používa na svoju prácu prirodzený jazyk občas s miernymi úpravami. Dobrý spôsob nie však všeobecne platný ako odlíšiť človeka, ktorý niečo píše, od spisovatela, je zistiť, či dostáva peniaze za to, čo píše.

                                               

Automobil

Automobil je cestný dopravný prostriedok používaný na prepravu osôb alebo tovaru. Ide o typ motorového vozidla, ktoré je najčastejšie poháňané benzínovým, naftovým alebo elektrickým motorom. Premáva výlučne po cestách a zvyčajne sa pohybuje na niekolkých Koleso.

                                               

Shirley Knightová

Ranný život Narodila sa a vyrastala v Kansase. V jedenástich rokoch sa začala venovať opernému spevu. V štrnástich rokoch napísala poviedku, ktorá vyšla v národných novnách. Svoju filmovú kariéru začala v roku 1959, kvôli ktorej odcestovala do New Yorku. Kariéra V roku 1961 hrala v dráme The Dark at the Top of the Stairs za ktorú bola nominovaná na Academy Awards v kategórií Najlepšia herečka vo vedlajšej úlohe. Nomináciu v rovnakej kategórií získala aj v roku 1963 za jej herecký výkon vo filme Sweet Bird of Youth. V roku 1995 získala ocenenie Zlatý glóbus za jej herecký výkon vo filme I n ...

                                               

Hry o život (trilógia)

Hry o život je románová trilógia pre mládež, ktorú napísala americká spisovatelka Suzanne Collinsová. Prvý diel Hier o život bol vydaný v septembri 2008 v nakladatelstve Scholastic a predstavil šestnásťročnú hrdinku Katniss Everdeenovú, žijúcu v postapokalyptickom svete, ktorému vládne mocný Kapitol. Hry o život je každoročne usporiadaná reality show, v ktorej v priamom televíznom prenose na život na smrť bojujú náhodne vybraní chlapci a dievčatá zo všetkých dvanástich krajov. Druhý diel Skúška ohňom vyšiel v roku 2009 a v auguste 2010 záverečný diel Drozdajka.

                                               

Beatrice Straightová

Beatrice Straightová bola americká herečka a držitelka ceny Academy Awards v roku 1976 za film Network, v kategórií Najlepšia herečka vo vedlajšej úlohe.

                                     

ⓘ Osobný život

  • Hry o život Drozdajka angl. Mockingjay je román pre mládež od spisovatelky Suzanne Collinsovej. Je treťou knihou trilógie Hry o život Odohráva sa v
  • patria La bohème, Tosca, Madama Butterfly a Andrea Chénier. Illicov osobný život niekedy imitoval jeho príbehy. Dôvodom jeho natočenia hlavy na všetkých
  • októbra : Sv. apoštol a evanjelista Lukáš. In: Andrej Josafát Gregor Truch: Život svätých : Duchovné čítanie pre slovenských gréckokatolíckych veriacich na
  • hráčovi uložený kedykolvek počas stretnutia druhý osobný trest, automaticky sa tento trest mení na osobný trest do konca stretnutia. Musí odísť do šatne
  • vnútorný, subjektívny, citovo sprevádzaný je zdrojom osobnej skúsenosti, hromadí sa celý život a utvára jedinečné duševné bohatstvo každého človeka.
  • dôvodnú obavu o jeho život alebo zdravie, život alebo zdravie jemu blízkej osoby alebo podstatným spôsobom zhoršiť kvalitu jeho života tým, že a sa vyhráža
  • plodu na život Podla L. W. Sumnera ide o implicitné rozpoznanie základnej asymetrie v prvom rade nevytvárať nový život a volbou zahubiť nový život ktorý
  • Zlatú palmu na festivale v Cannes. Prakticky celý svoj aktívny umelecký život pôsobil ako pianista v polskom rozhlase. V roku 1998 ho polský prezident
  • názoru, ktoré má aspoň nejaké z osobných a objektívnych rysov Augustínových Vyznaní najvhodnejšia odpoveď je asi Život svätej Makríny od Gregora z Nyssy

Users also searched:

...
...
...