Back

ⓘ Homo
                                               

Homo

Homo môže byť: písané s velkým H: latinský názov rodu človek, pozri človek Homo v slangu: homosexuál písané s malým h: človek rozumný Predpona homo- môže znamenať: rovnaký, zhodný čiže rovnako-, rovno- týkajúci sa homosexuálov napr. homofóbia ludský, týkajúci sa človeka ako rodu čiže človeko-, ludo- HOMO môže byť: Highest Occupied Molecular Orbital najvyšší obsadený molekulový orbitál - pozri HOMO/LUMO HomO je švédsky ombudsman proti diskriminácii na základe sexuálnej orientácie, pozri HomO

                                               

Človek (Homo)

Človek je rod z čelade hominidi. V systéme použitom v tejto wikipédii je to konkrétne jediný rod z podčelade hominini. Rod človek zahŕňa jediný žijúci druh človek rozumný Homo sapiens a ostatné druhy rodu, ktoré už vyhynuli.

                                               

Homo helmei

Homo helmei alebo Homo sapiens helmei je v užšom zmysle nález z lokality Florisbad helmei"), v širšom zmysle je to označenie pre tento a podobné nálezy z Afriky, ale prípadne aj Európy a Ázie. Nasledujúci text sa zaoberá len pojmom Homo helmei v širšom zmysle.

                                               

Archaický Homo sapiens

Archaický Homo sapiens je označenie pre dávnejšie nálezy druhu Homo sapiens, a to buď pri širokom chápaní druhu Homo sapiens alebo pri úzkom chápaní druhu Homo sapiens.

                                               

Homo habilis wushanensis

Homo habilis wushanensis alebo Homo erectus wushanensis alebo Homo wushanensis sú niektoré z možných označení pre sporný nález hominida či ludoopa z roku 1985 z čínskej lokality Lung-ku-pcho, starý asi 1.9/2 mil. rokov.

                                               

Homo gautengensis

Homo gautengensis je vyhynutý druh človeka, ktorý opísal D. Curnoe v roku 2010 prehodnotením starších nálezov, väčšinou zaraďovaných do druhu Homo habilis alebo Homo ergaster.

                                     

ⓘ Homo

  • antropológii zastarano: Homo neanderthalensis Homo heidelbergensis v staršom význame Homo sapiens Homo Faber je: román M. Frischa, pozri Homo Faber román film
  • rodu človek Homo ktorý sa presnejšie zaraďuje buď ako samostatný druh rodu človek Homo alebo ako poddruh druhu človek rozumný Homo sapiens V literatúre
  • trinilský lat. Homo erectus erectus staršie: pitekantrop jávsky, lat. Pithecanthropus erectus, ďalšie synonymá pozri nižšie je poddruh druhu Homo erectus.
  • Presapient lat. Praesapiens, Homo praesapiens, Homo presapiens, Homo sapiens praesapiens, Homo sapiens presapiens, Homo sapiens präsapiens podla Sergiho
  • na zámenu s termínom preneandertálec vedecký názov Homo sapiens anteneanderthalensis alebo Homo anteneanderthalensis je zriedkavý je skôr staršie
  • Homo sapiens fossilis, Homo sapiens sapiens fossilis, Homo sapiens diluvialis, Neoanthropus fosssilis je staršia fáza človeka dnešného typu Homo sapiens
  • klasifikuje ako druh Homo sapiens pozri človek rozumný moderný človek b zriedkavejšie: ako a ale bez Homo sapiens idaltu a Homo sapiens narmadensis
  • človek vzpriamený modžokertský lat. Homo erectus modjokertensis, Australopithecus africanus modjokertensis, Homo modjokertensis, pôvodne Pithecanthropus

Users also searched:

...
...
...