Back

ⓘ Spoločnosť
                                               

Spoločnosť

Spoločnosť môže byť: v práve dobrovolné organizované združenie osôb na dosiahnutie spoločného ciela táto definícia sa prelína sa s definíciou societas iuris civilis ludstvo v humanitných vedách a podobne: rôzne definície, pozri spoločnosť sociológia staršie resp. pre zahraničné právne systémy: zároveň skrátené označenie pre pojem rímskeho a kontinentálnoeurópskeho práva "societas iuris civilis" spoločnosť občianskeho práva/spoločnosť podla občianskeho práva, špecificky napr. v Nemecku a Rakúsku: Gesellschaft des bürgerlichen Rechts vo Francúzku: société civile na Slovensku a v Česku: "zdru ...

                                               

Akciová spoločnosť

Akciová spoločnosť je druh obchodnej spoločnosti a druh kapitálovej spoločnosti. Je to spoločnosť, ktorej základné imanie je rozdelené na určitý počet podielov – akcií, ktorých držitelia sa nazývajú akcionári. Zakladatelia akciovej spoločnosti teda predávajú akcie, čím získavajú kapitál od velkého počtu osôb – akcionárov.

                                               

Vedomostná spoločnosť

Vedomostná spoločnosť alebo znalostná spoločnosť alebo poznatková spoločnosť je spoločnosť, v ktorej základ spoločenského a hospodárskeho spolužitia vo zvýšenej miere tvoria individuálne a kolektívne vedomosti a ich organizácia. Pojem sa vyskytuje od druhej polovice 20. storočia, predovšetkým na označenie aktuálnej fázy vývoja spoločnosti v rozvinutých krajinách v dôsledku väčšej komunikačnej prepojenosti ludí informačnými technológiami. Ak pojem vedomostná spoločnosť obmedzíme len na ekonomiku, hovoríme o vedomostnej / znalostnej / poznatkovej ekonomike angl. Knowledge economy. Vedomostná ...

                                               

Turzovsko-fuggerovská spoločnosť

Turzovsko-fuggerovská spoločnosť je slovenský názov spoločnosti, ktorá vznikla podpísaním predbežnej zmluvy 15. novembra 1494 a zakladacej zmluvy 16. marca 1495, na základe ktorých vytvorili Turzovci a Fuggerovci banskobystrickú podnikatelskú spoločnosť, ktorá sa najprv nazývala Fuggerovsko-turzovská spoločnosť neskôr Uhorská mediarska obchodná spoločnosť. Turzovsko-fuggerovská spoločnosť už v roku 1500 patrila medzi najväčšie európske obchodné spoločnosti. V časoch najväčšieho rozmachu vybudovala podnik, ktorý patril medzi najdokonalejšie v Európe. V 16. a 17. storočí bola táto spoločnosť ...

                                               

Spoločnosť česko-slovanská

Spoločnosť česko-slovanská/českoslovanská alebo Spoločnosť česko-slovenská/československá alebo Společnost česko-slovanská/česko-slovenská alebo Česko-slovanská/Českoslovanská spoločnosť môže byť: 1829 - 1837, pozri Společnost česko-slovanská Bratislava založená v roku 1862, pozri Spoločnosť česko-slovenská na ev. učilišti v Břetislavě nad Dunajem spoločnosť na bratislavskom lýceu Ribayov projekt z roku 1793, pozri Ústav aneb slovanskočeská společnost Slovanu v Uhrách podobné spoločnosti v Banskej Štiavnici, Prešove, Modre, Šoproni a Sarvaši spoločnosť na viedenskom lýceu založená v roku 1 ...

                                               

Nízkonákladová letecká spoločnosť

Nízkonákladová spoločnosť dopravca, lacná spoločnosť, lacné aerolínie, lacný dopravca, v slangu: lowcost letecká spoločnosť/letecký dopravca, lowcost, low cost) je letecká spoločnosť, ktorá má vo všeobecnosti nižšie ceny leteniek ako klasické letecké spoločnosti. Na zachovanie čo najnižších cien letecká spoločnosť niekedy požaduje iné extra poplatky, ako napr. poplatok za občerstvenie, prioritné odbavenie, rezerváciu sedadla, batožinu a podobne.

                                     

ⓘ Spoločnosť

  • 071786 V 48.170606 17.071786 Národná dialničná spoločnosť a. s. alebo NDS je akciová spoločnosť vo vlastníctve štátu, založená s cielom správy, údržby
  • 48 07 16 S 17 06 05 V 48, 121173 S 17, 101478 V 48.121173 17.101478 SPOLOČNOSŤ 7 PLUS je slovenské vydavatelstvo periodickej tlače, ktoré vzniklo v roku
  • Prvotnopospolná spoločnosť alebo prvotnopospolné zriadenie alebo prvotnopospolná spoločensko - ekonomická formácia je v marxistickej periodizácii dejín
  • Bratislavská regionálna kolajová spoločnosť a. s. skratka a VKM: BRKS bol alternatívny železničný dopravca, založený Bratislavským samosprávnym krajom
  • jedna z najväčších mediálnych korporácií, právnou formou de facto akciová spoločnosť ktorá sídli v japonskom Tokiu. Je to predovšetkým výrobca elektroniky
  • komory. Slovenská spoločnosť pre medzinárodné právo vydáva od roku 2007 Slovenskú ročenku pre medzinárodného právo. Orgánmi spoločnosti sú Valné zhromaždenie
  • Obchodná spoločnosť je na Slovensku súhrnné označenie pre nasledujúce typy právnických osôb: verejná obchodná spoločnosť komanditná spoločnosť akciová
  • historicizmus Otvorená spoločnosť je teda taká spoločnosť ktorá zaručuje právo na kritiku a sebareflexiu. Len v otvorenej spoločnosti môžu byť uplatnené
  • Misijná spoločnosť sv. Vincenta de Paul lat. Congregatio Missionis - CM je združenie kňazov, ktorí sa riadia reholnými pravidlami. Známi sú tiež pod
  • japonská nadnárodná spoločnosť vyrábajúca elektroniku, so sídlom v meste Kadoma v prefektúre Osaka v Japonsku. Starší názov spoločnosti bol Matsushita Electric

Users also searched:

...
...
...