Back

ⓘ Tituly
                                               

Neakademický titul

Kariérny titul je titul udelovaný po ukončení vyššieho odborného vzdelania, ktorý sa smie písať za meno. Zaradenie do národnej klasifikácie vzdelávania: ISCED - 5B Diplomovaný špecialista; titul, ktorý svojim absolventom udelujú vyššie odborné školy a konzervatória; možno ho teraz získať aj na väčšine vysokých škôl po absolvovaní dištančného špecializačného štúdia, v rámci tzv. celoživotného vzdelávania. DiS. - diplomovaný špecialista ekonomika, daňové systémy a iné. DiS. art. - diplomovaný špecialista umenia

                                               

Akademický titul

Akademický titul je čestná hodnosť udelovaná vysokou školou alebo univerzitou absolventom vysokoškolského štúdia. V širšom zmysle je to čestná hodnosť udelovaná vysokoškolsky vzdelanému človeku po splnení istých, najmä vedomostných požiadaviek.

                                               

Šlachtický titul

Tradičné šlachtické tituly v Európe majú korene v neskorej antike a v stredoveku. Hoci sa líšia časovo a aj geografickými regiónmi, nasledovný zoznam poskytuje informácie o tituloch a špecifických rozdieloch.

                                               

Titul

Titul môže byť: víťazstvo v lige knižná publikácia hodnosť stavovská, akademická, vojenská a pod. nadpis článku, knihy a pod. právny nárok, dôvod

                                               

Kandidát vied

Kandidát vied CSc. / do roku 1964 C. Sc. ; skratka v niektorých štátoch ScC) je vedecký titul. Na Slovensku sa udeloval ako vedecká hodnosť od roku 1953 do roku 1996. Udelovať ho v zmysle zákona č. 60/1953 Zb. a nasledujúcich predpisov mohla - podobne ako druhý vedecký titul doktor vied - Československá akadémia vied, Slovenská akadémia vied alebo vysoká škola po obhájení kandidátskej dizertačnej práce. V rokoch 1957 – 1961 mal toto právo aj Inštitút spoločenských vied pri ÚV KSČ, ktorý bol v roku 1961 transformovaný na vysokú školu. V rokoch 1990 – 1996 sa udeloval paralelne k titulu Dr., ...

                                               

Dauphin (šlachtický titul)

Dauphin alebo Dauphin de France bol šlachtický titul patriaci prvorodeným synom francúzskeho krála a následníkom francúzskeho trónu. Titul sa používal v rokoch 1350 až 1791 a 1824 až 1830. Titul dauphin je obdobou titulu princ z Walesu, ktorý sa dodnes používa v Spojenom královstve. Druhorodený syn francúzskych králov získaval titul vojvoda orléansky.

                                     

ⓘ Tituly

  • do 18 rokov, vyhral dva tituly vo dvojhre, odohrala svoj prvý juniorský turnaj ITF v Bratislave, taktiež získala svoj prvý titul vo štvorhre na juniorskom
  • rosteri SmackDown. V minulosti získal Interkontinentálny titul a s Cody Rhodesom aj tag tímové tituly Commons Commons ponúka multimediálne súbory na tému
  • oslovenie a čestný titul sú Svätý Otec sám sa tiež od 6. stor. často označuje ako servus servorum Dei sluha sluhov Božích Ďalšie tituly sú od 13. stor
  • uvádzajú, že poslanci vyštudovali učitelstvo, aby získali vysokoškolské tituly a nemajú záujem o pedagogickú prax. Volby do NR SR 2010: Zvolení poslanci
  • koberci. Rekord v počte získaných titulov držia Martina Navrátilová, Serena Williamsová a Amélie Mauresmová, ktoré získali po dva tituly Oficiálna stránka
  • velmajster sú zavedené aj nižšie medzinárodné tituly medzinárodný majster IM, WIM majster FIDE FM, WFM Pravidlá FIDE pre udelovanie titulov GM, IM, FM.
  • akademický titul ktorý sa udeluje absolventom prvého bakalárskeho stupňa vysokoškolského štúdia. Akademický titul sa píše pred menom. Bakalársky titul získava

Users also searched:

...
...
...