Back

ⓘ Kategórie podla delenia
                                               

Lietadlo

Lietadlo je lietajúce zariadenie, ktoré je schopné pohybu v atmosfére nezávisle od zemského povrchu, prekonávaním tiaže interakciou s atmosférou, ktoré je aspoň čiastočne riaditelné, schopné vzletu zo zemského povrchu v letovej konfigurácii a opakovane použitelné po pristátí. Vysvetlenie: v súlade s všeobecnou praxou, táto definícia vylučuje z lietadiel okrem drakov aj rakety ale nie raketoplány, padáky, strely napr. s plochou dráhou letu, ale nevylučuje napr. padákové klzáky, bezpilotné prostriedky, alebo letecké modely. Iné, staršie, definície: Lietadlo je technické zariadenie, ktoré je ...

                                               

Existencializmus

Existencializmus alebo filozofia existencie je smer súčasnej filozofie, ktorý nadviazal o. i. na myslenie B. Pascala, S. Kierkegaarda, Unamuna, Dostojevského, Nietzscheho a Husserla. Existencializmus v odmietavej reakcii voči metodologizmu a gnozeologizmu začiatku dvadsiatych rokov minulého storočia sústreďuje svoju pozornosť na ontologickú problematiku: bytie nie je podla existencialistov ani empirická realita, ktorá nám je daná v zmyslovom vnímaní, ani racionálna konštrukcia, ktorú nám poskytujú vedy, ani inteligibilná realita, za ktorú ho považuje tradičná špekulatívna filozofia. Bytie ...

                                               

Saamske jazyky

Laponské jazyky patria/-rí medzi uralské jazyky. V staršej literatúre sa tieto jazyky považujú za nárečia jedného jazyka, v novšej za viacero jazykov. Považovať ich za viacero jazykov je správnejšie už preto, že často sú vzájomne absolútne nezrozumitelné. Názov saamske/sámske jazyky je podla Saamov Laponcov vhodnejší pred výrazom laponské jazyky, pretože výraz Laponec niekedy považujú za hanlivý. Saamovia žijú: v najsevernejšej časti Nórska, v oblasti Finnmark, kde sa aj tento jazyk používa. v prilahlých oblastiach Švédska, Fínska a Ruska. Jazyk sa najviac podobá na fínčinu alebo na karelč ...

                                               

Baktérie

Baktérie sú skupina jednobunkových prokaryotických organizmov. Pojem sa rôzne chápe, predmetom tohto článku sú baktérie v najužšom zmysle, tzv. eubaktérie. Bakteriálna bunka sa bežne skladá z peptidoglykánovej bunkovej steny, jadrovej oblasti nukleoidu, DNA bez intrónov, plazmidov a ribozómov prokaryotického typu. U baktérií sa nevyskytuje pohlavné rozmnožovanie, namiesto toho sa najčastejšie delia binárne. Baktérie sú najrozšírenejšou skupinou organizmov na svete. Dávnejšie sa druhy baktérií klasifikovali podla vonkajšieho vzhladu, dnes sú moderné najmä genetické metódy. Vďaka nim sa dnes ...

                                               

Hotel

Hotel je ubytovacie zariadenie, ktoré zvyčajne poskytuje krátkodobé ubytovanie, predovšetkým turistom. Hotely väčšinou ponúkajú aj ďalšie doplnkové služby, napríklad stravovacie služby, fitnes centrum, služby práčovne, wifi zadarmo, atď. Niektoré hotely poskytujú aj konferenčné a banketové miestnosti a služby. Delenie hotelov podla počtu hviezdičiek sa v jednotlivých európskych krajinách líši. Hodnotenie hotelov napríklad v Nemecku a Francúzsku je značne rozdielne. Pri plánovaní cesty je preto vhodné informovať sa o systéme priraďovania hviezdičiek v danej krajine. Články o hoteloch sú uve ...

                                               

Zoznam matematických článkov/D

Tento index bol automaticky vygenerovaný podla tejto kategorizácie. Obsahuje 111 článkov. Aby sa nové články zobrazili v tomto indexe, musia byť zaradené aspoň do jednej z vymenovaných kategórii. Nové a upravené kategórie sa zohladnia pri nasledujúcom generovaní.

                                               

Dragster

Dragster je špeciálny automobil alebo motocykel, prispôsobený na preteky na krátku vzdialenosť s pevným štartom. Preteky sa obvykle usporadúvajú na vzdialenosť 1 320 stôp ale tiež aj na 200 metrov. Pôvodne to bol šport prevádzkovaný v Severnej Amerike, ale je populárny aj v mnohých ďalších krajinách všetkých kontinentov. Vzhladom ku krátkej vzdialenosti, na ktorej preteky prebiehajú, ide predovšetkým o preteky v zrýchlení. Vozidlá sú konštruované tak, aby boli schopné vyvinúť počas niekolkých sekúnd čo najväčšiu rýchlosť. Výkony motorov sa pohybujú od pár stoviek koní až po neuveritelných ...

                                               

Prívlastok

Prívlastok alebo atribút je vetný člen, ktorý rozvíja vo vete podstatné meno alebo jeho zástupku bez ohladu na jeho syntaktickú funkciu. Prívlastok býva najčastejšie vyjadrený týmito slovnými druhmi: prídavné meno - pekný dole vedlajšia podraďovacia veta adjektívny sic! prívlastok Z praktického hladiska sa na prívlastok najčastejšie pýta otázkami: Aký?, Ktorý?, Čí?

                                               

Umelá družica

Umelá družica alebo umelý satelit je kozmické teleso, ktoré sa pohybuje v prvom priblížení po krivke okolo prirodzeného kozmického telesa, napr. planéty alebo jej mesiaca, na rozdiel od kozmických sond, pohybujúcich sa na začiatku ich letu v gravitačnom poli Zeme po otvorených krivkách, po. Podla špecifických vlastností obežných dráh umelých družíc potom rozoznávame ako zvláštne podkategórie družice stacionárne, polárne a heliosynchrónne. Umelé družice rozdelujeme do kategórií najmä práve podla centrálneho telesa, okolo ktorého sa pohybujú, rozoznávame teda napr. umelé družice Zeme, umelé ...

                                               

Neuroleptikum

Neuroleptiká sú liečivá, psychofarmaká, používané predovšetkým v liečbe psychotických porúch. Podla Vinaře sú to psychofarmaká s primárnym účinkom na psychickú integritu pacienta.

                                               

Zoznam článkov slnečnej sústavy/C

Tento index bol automaticky vygenerovaný podla tejto kategorizácie. Obsahuje 50 článkov. Aby sa nové články zobrazili v tomto indexe, musia byť zaradené aspoň do jednej z vymenovaných kategórii. Nové a upravené kategórie sa zohladnia pri nasledujúcom generovaní.

                                               

Liek

Liek je prípravok používaný v diagnostike alebo terapii ochorení. Je zložený z liečiv a pomocných látok upravovaných do určitej liekovej formy.

                                     

ⓘ Kategórie podla delenia

  • bdelosti Podla spôsobu prenosu informácií: bodové líniové dávajú informáciu súvisle kombinované Podla spôsobu spracovania informácii: kategória A automatické
  • iných významoch výrazu Život pozri Život rozlišovacia stránka Život je, podla klasickej ešte starovekej definície, forma bytia živých bytostí po latinsky:
  • zlúčeniny niekolko. Podla tohto hladiska rozdelujeme organické zlúčeniny do dvoch velkých tried s ďalšími podtriedami, vytváranými podla počtu cyklov v molekule
  • za orientačný medzník sa niekedy považuje aj priemyselná revolúcia. Delenie podla Friedricha Waidachera, ktoré je najčastejšie používané, vychádza z prvého
  • spolkovej rade. Pozri aj Berlín rozdelené mesto administratívne delenie podla spojeneckých sektorov, aj poznámky k terminológii názvov mesta Berlín
  • ešte neboli dohodnuté pravidlá a prvé turnaje napríklad nemali delenie na váhové kategórie Naneštastie ani na medzinárodnej úrovni nebola žiadna medzinárodná
  • tri subjekty: Pruské královstvo, Ruské impérium a Rakúsko takzvané tri delenia Polska Polsko získalo nezávislosť v roku 1918 po prvej svetovej vojne
  • psychotropnými látkami a určenými látkami kategórie 1, určenými látkami kategórie 2 a vývoz určených látok kategórie 3, rozhlasové a televízne vysielanie
  • nesprávne píše s malým s V literatúre sa však vyskytuje ovela viac úrovní delenia ktoré by sa dali zoradiť takto: subspecioid - cultiplex a subcultiplex

Users also searched:

...
...
...