Back

ⓘ Ľudské rasy
                                               

Rasa (človek)

rasa je bio-kultúrna klasifikačná jednotka, ktorá prepája biologické znaky so sociálno-kultúrnymi znakmi. Neexistuje jednotná, všeobecne prijímaná odborná definícia rasy ani všeobecne prijímané kritériá, na základe ktorých by bolo možné ludské populácie zaradiť do rás. Rasy sa preto chápu ako "nejasné množiny" a preto si každý odborník vyberá, prikláňa sa alebo preferuje nejakú konkrétnu definíciu. Rasa je zoskupenie ludí založené na zdielaných fyzických alebo sociálnych kvalitách do kategórií, ktoré sú spoločnosťou všeobecne považované za odlišné. Základné rasy, tzv. velké rasy velké plem ...

                                               

Europoidná rasa

Europoidná rasa je zoskupenie ludských bytostí historicky považovaných za biologický taxón, ktorý v závislosti od toho, ktorá historická klasifikácia rasy sa používa, zvyčajne zahŕňala starodávne a moderné populácie zo všetkých alebo častí Európy, Západná Ázia, Stredná Ázia, Južná Ázia, Severná Afrika a Africký roh.

                                               

Negroidná rasa

Negroidná rasa je ludská rasa, ktorej príslušníci sa vyznačujú tmavou kožou, kučeravými vlasmi, širokým nosom, hrubými perami. Vyskytuje sa najmä v Afrike a Austrálii. V užšom zmysle nezahŕňa Austráliu a okolie a potom sa označuje ako negridná rasa/negridi/čierna rasa/ekvatoriálna rasa/rovníková rasa v užšom zmysle alebo africká rasa.

                                               

Mongoloidná rasa

Mongoloidná rasa je zastarané historické zoskupenie rôznych ludí pôvodom z východnej Ázie, strednej Ázie, juhovýchodnej Ázie, severnej Ázie, Polynézie a Ameriky.

                                               

Árijská rasa

Árijská rasa bola podla rasovej terminológie z obdobia sklonku 19. storočia až do polovice 20. storočia rasová skupina, ktorá zahŕňala ludí indoeurópskeho eurázijského pôvodu. Tento koncept vychádza z presvedčenia, že pôvodné skupiny, rozprávajúce indoeurópskymi jazykmi a ich potomkovia, do dnešných dní tvoria osobitnú rasovú skupinu, resp. podskupinu kaukazskej rasy. Árijstvo sa vyvinulo ako rasová ideológia, ktorá prisudzovala práve árijskej rase nadradenosť, prezentuje ju ako panskú rasu. Pôvodne bol celý koncept árijskej rasy len neutrálnou etnolingvistickou klasifikáciou, ale od sklon ...

                                               

Nordická rasa

Nordická rasa bola v typológiach kaukazskej rasy z konca 19. a prvej polovice 20. storočia jedna z jej podskupín. Jej príslušníci boli opisovaní ako majúci svetlé vlasy, svetlé oči, svetlú pokožku a vysoký vzrast, pričom empiricky prevažovali v krajinách severnej a strednej Európy. Nordicizmus bola ideológia rasovej nadradenosti, ktorá pokladala príslušníkov nordickej rasy v rámci väčšej kaukazskej rasy za panskú rasu. Táto ideológia bola populárna na sklonku 19. storočia na začiatku 20. storočia v krajinách strednej a severnej Európy ako aj v Severnej Amerike, pričom najväčšmi schvalovano ...

                                               

Rasizmus

Rasizmus je nevedecké učenie o nerovnosti ludských rás. Ide o vieru, že rôzne skupiny ludí majú rôzne charakterové vlastnosti zodpovedajúce ich fyzickému vzhladu a že takto vnímané rasy sa dajú rozdeliť na nadradené a podradené. Môže tiež označovať predsudky, diskrimináciu alebo nevraživosť namierenú na iných ludí pre ich rozdielnu rasu alebo etnicitu. Moderné podoby rasizmu sú často založené na sociálnom ponímaní biologických rozdielov medzi luďmi. Tieto názory môžu nabrať podobu presvedčenia alebo konania jednotlivcov, ale aj politického systému ktorý kategorizuje ludí garantuje im rozdi ...

                                               

Američania (USA)

V USA žijú ludia rôznych národnostných, etnických aj rasových skupín; USA sú z tohto hladiska jeden z najrôznorodejších štátov sveta. S výnimkou indiánskeho obyvatelstva všetci predkovia Američanov emigrovali z ostatných kontinentov. Z hladiska rás sú v USA zastúpené všetky velké ludské rasy. Bielych bolo v roku 2010 podla sčítania obyvatelstva 72.4 %, černochov bolo v roku 2010 12.6 %, Ázijcov je 4.8 %, Indiánov je 0.9 %, ludí pacifického pôvodu 0.2 %, zvyšok ostatné obyvatelstvo vrátane miešancov. Z iného hladiska tvoria 16.5 % obyvatelstva Hispánci a Latinskoameričania, zvyšok tvorí ost ...

                                               

Wraith

Wraithovia sú fiktívna rasa zo seriálu Stargate Atlantis, ktorý volne nadväzuje na seriál Hviezdna brána a z hry Apex Legends. Je to mimozemský humanoidný druh, nachádzajúci sa v galaxii Pegasus, kam odleteli Antikovia. Druh vznikol mutáciou DNA z rasy podobnej luďom, ktorú spôsobil mimozemský druh hmyzu, nazývaného Iratuzský chrobák. Vďaka mutácii sú Wraithovia schopní získavať životnú energiu vysávaním z ludských obetí, ktoré následne zostarnú a umrú. Život však vedia aj vracať ale tým oslabujú sami seba. Antikovia na boj proti nim vytvoryli replikátorov;tý sa však obrátili proti nim.

                                               

Antik (Stargate)

Antikovia sú fiktívna rasa vo vedecko-fantastických seriáloch Hviezdna brána a Stargate Atlantis. Sú jedni zo štyroch členov "Aliancie štyroch velkých rás", spolu s Asgardmi, Furlingmi a Noxmi.

                                               

Afroameričan

Afroameričania alebo čierni Američania sú občania alebo obyvatelia Spojených štátov alebo emigranti zo Spojených štátov, ktorí patria k negroidnej rase alebo sú miešancami negroidnej rasy s inou rasou. Černosi a Afroameričania predstavujú tretiu najväčšiu rasovú a etnickú skupinu v Spojených štátoch po belochoch a Hispáncoch a Latinoameričanoch. Väčšina Afroameričanov má pôvod zo Západnej s Strednej Afriky a sú potomkami ludí, ktorí boli na územie Spojených štátov zavlečení ako otroci. Väčšina imigrantov sa väčšinou sama seba nepovažuje za Afroameričanov ale so svojim pôvodným etnikom. Prv ...

                                               

Klein proti Slovenskej republike

Klein proti Slovenskej republike bol spor prerokúvaný pred Európskym súdom pre ludské práva, rozhodnutie súdu bolo zverejnené 31. októbra 2006. Súd rozhodol, že bol porušený Dohovor o ludských právach zo strany Slovenskej republiky, išlo o slobodu prejavu

                                     

ⓘ Ľudské rasy

  • klasifikáciou ludských rás a typov v Európe a rozdelením antropológie na všeobecné štúdium ludského druhu a na štúdium rôznych ludských rás a skupín. Élemants
  • sociológia skrátene rasová segregácia segregácie na báze rasy v lekárstve: vyraďovanie sa jedinca z ludskej spoločnosti pri nedostatku možnosti socializácie
  • spisovatel, sociológ, zakladatel rasizmu. Pokúšal sa dokázať, že jednotlivé rasy sa podstatne odlišujú nielen telesne, ale aj duchovne, že ich miešaním vzniká
  • ludia, ale dej sa točí okolo vojny inteligentnej rasy jašterov a rasy hmyzu. Neludská mentalita oboch rás je v knihe velmi dobre vystihnutá, no história
  • padol. V súčasnosti sa rasy sveta Warcaftu dajú rozdeliť na dve hlavné strany: Aliancia a Horda to isté zloženie ako hratelné rasy v hre World of Warcraft
  • na vzdialenom svete a objavia hrozbu, ktorá môže spôsobiť vyhynutie ludskej rasy Noomi Rapace ako Elizabeth Shaw Michael Fassbender ako David Charlize
  • všeobecne známeho Picarda zástupcu a hovorcu Borgov v plánovanej asimilácii ludskej rasy Neskôr bol posádkou Enterprise zachránený a od Spoločenstva odpojený
  • chronologicky po sebe nasledujúcich, v etnickej antropológii sa ludstvo rozlišuje podla rás a etnických skupín na jednotlivé kmene, národnosti a národy.
  • Musik - 1872 Nečasové úvahy Unzeitgemässe Betrachtungen - 1876 Ľudské príliš ludské Menschliches, Allzumenschliches - 1880 Ranné zore Morgenröthe

Users also searched:

...
...
...